16 juli 2024

Informatieavond nieuwbouw De Klaver

0
Op 20 september is er een informatiebijeenkomst over het aan de Hilmaarweg nieuw te bouwen kindcentrum. Een kindcentrum is een gebouw waar opvang en onderwijs onder één dak te vinden is voor kinderen van 0-12 jaar. De gemeente heeft het afgelopen jaar samen met betrokken partijen gewerkt aan een programma van eisen en een voorlopig ontwerp voor het nieuwe kindcentrum.
Daarnaast is een omgevings- en verkeerscommissie gestart om een voorlopig ontwerp te maken voor de directe omgeving van het kindcentrum Stedum. Op woensdag 20 september laat de gemeente zien wat er tot nu toe is gemaakt. Er is dan om 19.30 uur een presentatie van het voorlopig ontwerp van het kindcentrum. U kunt dan ook het voorlopig ontwerp van het omgevings- en verkeersplan bekijken. De presentatie wordt gehouden in de Moarstee, in Stedum. Tijdens deze avond kunt u ook uw vragen stellen en reacties geven op de voorgestelde plannen.

www.stedum.com,

Geef een reactie