17 juni 2024

Informatieavond over gebouwschade

0

De provincie Groningen en de gemeente Loppersum hebben twee onderzoeken laten uitvoeren naar gebouwschade. Door de aardbevingen die regelmatig plaatsvinden ontstond onrust in de omgeving over de kracht van toekomstige aardbevingen en de schade die deze bevingen kunnen veroorzaken. In de onderzoeken is gekeken naar de mogelijke schade aan gebouwen die kan ontstaan door aardbevingen.

Ook is gekeken naar de relatie tussen bodemdaling en schade aan gebouwen. Tijdens de informatieavond presenteren provincie en gemeente de resultaten van het onderzoek en mogelijke vervolgstappen.

Activiteit: Informatieavond gebouwschade Loppersum
Plaats: Gemeentehuis Loppersum, Molenweg 12 in Loppersum
Tijdstip: Donderdag 27 oktober van 19.00 – 21.30 uur

Programma
19.00
Inloop
19.30 uur
Opening door burgemeester Rodenboog
19.35 uur
Aanleiding en proces van het rapport gebouwschade Loppersum door gedeputeerde De Vey Mestdagh
19.45 uur
Resultaten van het rapport gebouwschade Loppersum door de heer Borsje van TNO Bouw en Ondergrond
20.15 uur
Vervolgstappen naar aanleiding van het rapport gebouwschade Loppersum door gedeputeerde De Vey Mestdagh
20.30 uur
Start informatiemarkt
21.30 uur
Einde informatieavond

De avond wordt voorgezeten door Maarten Beurskens.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie