27 mei 2024

Informatieavond over nieuwbouwplannen in Stedum

0

In het Woonplan van de gemeente Loppersum is vastgesteld dat er in Stedum een uitbreiding gerealiseerd gaat worden aan de noordoost zijde van het dorp. Deze uitbreiding is gecombineerd met de sloop en herbouw van een aantal woningen van woningstichting Wierden en Borgen. Voor het gehele plangebied is in samenwerking met de woningstichting een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt.

Omdat er reeds een aantal kavels in het plan middels optie uitgegeven kunnen worden vindt er een informatieavond plaats op:


  • donderdagavond 29 september 2005 om 20.00 uur in het verenigingsgebouw Hervormd Centrum aan de Bedumerweg 8 te Stedum.

De avond is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel, welke voor een ieder toegankelijk is, zal er een korte toelichting worden gegeven op het ontwerp, de huidige status van het ontwerp en de verdere procedure en planningen. Aansluitend is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.


In het tweede deel, welke enkel bestemd is voor belangstellenden voor een kavel, wordt de uitgifteprocedure van opties en kavels besproken en wordt belangstellenden de mogelijkheid geboden om een optie te nemen op de reeds beschikbare kavels.


Belangstelling
Indien u belangstelling heeft in het bijwonen van het tweede deel van de avond dient u zich schriftelijk aan te melden bij de: Gemeente Loppersum, postbus 25, 9919 ZG te Loppersum. U wordt dan opgenomen als belangstellende voor een bouwkavel. De aanmeldingen dienen uiterlijk woensdag 28 september 2005 door de gemeente zijn te ontvangen.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie