24 juli 2024

Informatieavond snel Internet Gemeente Loppersum

0

Gisteravond 11-6 werd onder grote belangstelling in Spoorzicht te Loppersum een informatieavond gehouden over snel internet in de gemeente Loppersum. Voorzitter was de kersverse burgemeester Rodenboog die blijk gaf van ervaring met deze materie en in ieder geval op dit gebied een aanwinst genoemd mag worden.

Zoals bekend lopen er sinds 2001 initiatieven om enige vorm van snel internet naar Loppersum te halen. Inmiddels is alles in een stroomversnelling gekomen door de actie ook-adsl van twee kpn-internet providers. In zijn overzicht gaf initiatiefnemer Hans Warink aan hierdoor ook overvallen te zijn, maar uiteindelijk niet in ongunstige zin omdat het vereiste aantal van 325 aanmeldingen, vereist voor de ombouw van de centrale in het dorp Loppersum al snel gehaald bleek te zijn.

In Augustus zal deze ombouw starten en er zullen dan snel aansluitingen gemaakt kunnen worden. Een groot deel van de avond werd besteed aan een presentatie van Planet Internet en Hetnet, de twee providers van KPN die de ook-adsl actie voeren. Duidelijk werd wat het aanbod was, en welke technische ins en outs er bij komen kijken.

Op een reactie uit de zaal werd bevestigd dat niemand verplicht is om via deze providers ADSL te gaan gebruiken, behalve dan zij die dat via ook-adsl hebben opgegeven. Via de site van de gemeente kan men ook buiten deze providers om zich als belangstellende opgeven.
Dit is van belang voor de inwoners die gebruik maken van de overige 3 centrales in de gemeente, Middelstum, Stedum en Õt Zandt.

Op grond van het aantal telefoonaansluitingen maakt Middelstum goede kans de drempel ook te halen maar voor Stedum en Õt Zandt zal het moeilijk worden. Dorpsbelangen Stedum overweegt in samenwerking met Stedum.com een actie onder de bevolking te houden zodat echt iedere belangstellende goed op de hoogte is wat er mogelijk is, en dat iedere stem wordt geteld, al dan niet via de actie ook-adsl.

Mocht het dan toch niet lukken wat dan, zo werd uit het publiek gevraagd. Burgemeester Rodenboog gaf aan het er dan niet direct bij te zullen laten zitten. Er is een mogelijkheid om met een garantstelling toch de ombouw van een KPN centrale te starten. Helaas heeft de gemeente hier geen fondsen voor, maar men wil alles doen om een eigen inbreng van de belangstellenden nog een rol te laten spelen.

Alternatieven voor ADSL worden door de gemeente ook bekeken. Helaas was in een recent gesprek met Essent, de kabelaanbieder, naar voren gekomen dat hier niet veel valt te verwachten. Het kabelnet is technisch ongunstig opgebouwd en kan alleen met grote investeringen geschikt worden gemaakt. Hier zou dan weer een grote bijdrage van de gemeente in geleverd moeten worden, die niet te verantwoorden zou zijn. Rodenboog benadrukte nog eens dat de inspanning van de gemeente hier gezien moeten worden als verbetering van de leefbaarheid en niet de plicht tot het leveren van een nutsvoorziening.

Uiteindelijk blijven er dan mogelijkheden over om snel internet aan te bieden via draadloze verbindingen. Mogelijk kan er geprofiteerd worden met glasvezelverbindingen die naar de gemeente worden gerealiseerd ten behoeve van de gemeentelijke organisatie.

© Archief www.stedum.com

Dorpsbelangen en www.stedum.com

Geef een reactie