16 juli 2024

Informatiebijeenkomst start inspecties Stedum

0
In 2017 starten de eerste bouwkundige inspecties in Stedum onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen. Zaterdag 26 november zijn alle inwoners uit Stedum uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Daar krijgen zij uitleg over wat de inspectie van een woning inhoudt. Ook wordt duidelijk welke woningen in de eerste helft van 2017 aan de beurt zijn. De inspecties zijn nodig om vast te stellen of woningen versterkt moet worden zodat deze beter bestand zijn tegen aardbevingen.
Wat:               Informatiebijeenkomst inspectie van uw huis
Wanneer:      Zaterdag 26 november 2016
Tijd:               11.15 – 13.15 uur (inloop vanaf 10.45 uur)
Waar:            Trefpunt, Bedumerweg 32 in Stedum.
Programma zaterdag 26 november 2016
10.45 uur        Inloop informatiemarkt met koffie, thee en koek
11.15 uur        – Welkom door wethouder Pier Prins
                        – Toelichting op inspecties van woningen door Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders
12.15 uur        Gelegenheid tot het stellen van vragen over de inspecties
12.45 uur        Informatiemarkt
13.15 uur        Einde
Wat is de Nationaal Coördinator Groningen?
De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is een samenwerking tussen twaalf Groninger gemeenten, de provincie Groningen en het Rijk. Samen hebben zij de handen ineen geslagen om woningen in het aardbevingsgebied te inspecteren en te beoordelen of deze aardbevingsbestendig zijn.
Inspecties in Stedum
In het voorjaar van 2016 is de NCG gestart met het inspecteren van woningen in een aantal dorpen in de gemeente Loppersum. In 2017 is een gedeelte van Stedum aan de beurt. In overleg met de gemeente Loppersum heeft de NCG de regie over de inspecties. Centrum Veilig Wonen (CVW) voert in opdracht van de NCG de inspecties uit.
Het berekenen of woningen aardbevingsbestendig zijn, is ingewikkeld. Ook is het aantal specialisten die zich hierin hebben gespecialiseerd beperkt. Daarom kunnen niet alle woningen tegelijkertijd worden geïnspecteerd. Dit gebeurt in fases. De meest kwetsbare woningen worden als eerste geïnspecteerd. Samen met de gemeente Loppersum bekijkt de NCG welke woningen als eerste een de beurt zijn.
Meerjarenprogramma
De NCG is een samenwerkingsverband van twaalf Groninger gemeenten, de provincie Groningen en het Rijk. Jaarlijks verschijnt een (geactualiseerd) Meerjarenprogramma waarin de uitgangspunten en werkwijze beschreven staan. Op 2 november jl. is het concept Meerjarenprogramma 2017 – 2021 gepubliceerd. Eind 2016 wordt het Meerjarenprogramma definitief vastgesteld.
Op www.nationaalcoordinatorgroningen.nl staat meer informatie over de inspecties en de eventuele versterkingsopgave. Voor vragen over schade kunt u terecht bij het CVW.

, Nationaal Coordinator Groningen

Geef een reactie