9 december 2023

Inloopdagen bouwblokkenkaarten buitengebied goed bezocht

0

De afgelopen weken zijn twee inloopdagen georganiseerd om de bouwblokkenkaarten van het buitengebied van de gemeente Loppersum in te zien en een reactie te geven. De bijeenkomsten zijn goed bezocht. Wethouder Prins (CDA); ‘Ik ben blij dat de inwoners volop gebruik hebben gemaakt van de inloopdagen. Dit is voor mij ook weer een mooie manier om contact te hebben met de inwoners.

Samen met betrokkenen bespreken of de gegevens kloppen en hoe het eventueel anders moet. Dit is een belangrijk onderdeel van het proces om te komen tot een nieuw bestemmingsplan.’

Gegevens bespreken

Er zijn veel agrariërs en andere belangstellenden langs geweest om hun gegevens te bespreken. Samen met de gemeente is tijdens de inloopdagen beoordeeld of de bouwblokken in de gewenste positie en richting zijn neergelegd. In de situaties waar dit niet het geval was, zijn hierover opmerkingen genoteerd. In de komende periode worden deze opmerkingen beoordeeld en zoveel mogelijk meegenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. Het college heeft het als zeer positief ervaren om te kunnen zien dat zoveel mensen zich betrokken voelen en het belang inzien van het traject voorafgaand aan het bestemmingsplan Buitengebied, aldus wethouder Prins. ‘Ook LTO Noord, afdeling Fivelingo heeft daarin een belangrijke rol gespeeld door haar leden te informeren en een adviserende rol te vervullen tijdens de inloopdagen’.

De volgende stap is het voorontwerpbestemmingsplan; hier kunnen inwoners hun reactie opgeven tijdens de terinzagelegging. Dit leidt vervolgens tot het ontwerpbestemmingsplan waarop zienswijzen kunnen worden ingediend en uiteindelijk eindigt dit in het vaststellen van het bestemmingsplan door de raad. De voortgang van het bestemmingsplan Buitengebied kunt u blijven volgen op de website www.buitengebiedloppersum.nl, speciaal opgericht voor het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Loppersum.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie