20 mei 2024

Inloopmarkt over toekomst van de Eemsdelta

0

Kiest u ervoor zo lang mogelijk thuis te wonen als u zorg nodig heeft of geeft u de voorkeur aan verhuizen naar een zorgvoorziening in een grotere plaats? Wilt u hogere dijken of kiest u voor bredere dijken met kwelders?
Kiest u ervoor om energie op te wekken met zonnepanelen of via grotere elektriciteitscentrales?

Allemaal onderwerpen die aan de orde komen tijdens de inloopmarkt over de toekomst van de Eemsdelta op maandag 10 december van 19.45 tot 22.00 uur in Hotel Spoorzicht, Molenweg 11 te Loppersum. Daar kunt u vertellen hoe u de toekomst ziet.
Uw reactie:
Bij de inloopmarkt zijn vertegenwoordigers van overheden en milieu- en landbouworganisaties uit de regio aanwezig. Zij hebben hun keuzes over de ontwikkeling van het Eemsdelta-gebied gemaakt. In de visie geven zij een beeld van wonen en leefbaarheid, economie en ecologie in evenwicht, energievoorziening, bereikbaarheid en klimaatadaptatie. Graag informeren ze u daarover en vernemen uw reactie. U kunt als inwoner uw voorkeur of ideeën met hen bespreken. Komt u daarom vooral naar de inloopmarkt.

Tekst downloaden:
De Ontwikkelingsvisie kunt u vooraf inzien. De visie of de samenvatting ervan is te downloaden via
www.provinciegroningen.nl/ontwikkelingsvisie-eemsdelta.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie