21 juli 2024

Inloopmiddag nieuwbouwplannen Loppersum en Middelstum

0

Op vrijdag 29 januari 2010 organiseert de gemeente Loppersum een bijeenkomst voor eenieder die geïnteresseerd is in de woonplannen van de gemeente Loppersum. Speciale aandacht is hierbij voor de uitbreidingsplannen ‘Over de Wijmers’ te Loppersum en ‘Zuidrand’ te Middelstum

Namens Bugel Hajema Adviseurs zal Frans Beune aanwezig zijn. De heer Beune is stedenbouwkundige en zal tijdens de inloopmiddag de door burgers meegebrachte schetsplannen toetsen aan het vastgestelde bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Op deze manier kunnen geïnteresseerden ontdekken of hun beoogde woning past in één van de uitbreidingsplannen.

Uiteraard zijn ook medewerkers van de gemeente aanwezig, die u vragen kunt stellen over de plannen. De inschrijfperiode voor de verloting van de kavels loopt nog tot vrijdag 12 februari aanstaande. De inloopmiddag vindt plaats in het gemeentehuis aan de Molenweg te Loppersum, waar u tussen 15:00 en 19:00 van harte welkom bent.

Wij stellen het op prijs wanneer u zich aanmeldt voor de inloopmiddag. Aamelden kan telefonisch bij de heer Poort, medewerker Grondzaken van de gemeente Loppersum of per e-mail: n.g.poort@loppersum.nl

Gemeente Loppersum

Geef een reactie