24 juni 2024

Inspecteurs Iepenwacht Groningen actief

0

Inspecteurs Iepenwacht Groningen actief !

De iep is een prachtige boom van ons Groninger landschap.

Een boom die goed bestand is tegen stevige zeewind en zelfs goed groeit op de zwaarste kleigronden. Het fraaie beeld van de iepenbomen, die met hun karakteristieke, scheef gegroeide kronen de wind trotseren, is echter op veel plaatsen verdwenen.

Want de iep heeft ŽŽn zwakheid: de iepenziekte

Om deze besmettelijke en dodelijke ziekte goed te kunnen bestrijden moet iedereen meedoen.


Daarom werken de provincie, gemeenten en de andere beheerders samen in de


Stichting Iepenwacht Groningen. Deze stichting zorgt vanaf nu voor het opsporen en opruimen van de zieke iepen in uw gemeente. Zo kan er effectiever worden gewerkt om de iepziekte terug te dringen en de iep in Groningen te behouden.


 


In opdracht van de Stichting Iepenwacht Groningen zijn momenteel inspecteurs van Landschapsbeheer druk in de weer om zieke iepen op te sporen. Zij gaan daarvoor minimaal twee keer per jaar bij alle iepen langs. Zieke bomen moeten snel en zorgvuldig worden opgeruimd om besmetting van gezonde bomen te  voorkomen. De Iepenwacht Groningen werkt daarom samen met gecertificeerde iepenaannemers die volgens speciale regels werken.


 


Help ik heb een zieke iep! Wat nu?


 


Heeft u ook iepen in de tuin of op het erf dan zullen de inspecteurs waarschijnlijk ook bij u langskomen. Natuurlijk bellen ze eerst aan om u te informeren. Als ze zieke bomen aantreffen worden deze gemerkt met een gele of groene stip. Ook wordt u dan gevraagd een verklaring te tekenen waarmee u afstand doet van de zieke boom of bomen.


Bent u niet thuis dan vindt u een brief in de bus met het verzoek deze zo snel mogelijk op te sturen of contact op te nemen. Zieke bomen moeten immers snel verwijderd om verdere besmetting te voorkomen. Vervolgens zal de iepenaannemer binnen enkele weken de boom of bomen weghalen en het iepenhout afvoeren. Gelukkig zijn daar voor u als particulier geen kosten aan verbonden.


 


Heeft u zieke iepen op het erf en is er nog niemand bij u geweest?


Of hebt u zieke of dode iepen in uw gemeente gezien, die nog niet zijn gemerkt?


Meldt ze dan aan bij het Meldpunt Iepziekte Groningen.


Ook voor meer informatie kunt u hierbij terecht.


 


Meldpunt Iepziekte Groningen


Per adres Landschapsbeheer Groningen


Roderwolderdijk 60


9744 TH Groningen


Tel: 050-5345199             Fax: 050 5340137


e-mail: info@landschapsbeheer Groningen.nl


 


Zieke iepen kunt u ook rechtstreeks melden via de website www. Iepenwacht.nl


 

www.stedum.com

Geef een reactie