29 mei 2024

Inspectie uit kritiek op kassen Eemshaven

0

Inspecteur Nico Tilstra van Vrom heeft kritiek op de mogelijke komst van 450 hectare glastuinbouw nabij de Eemshaven. Volgens hem gaan de plannen voorbij aan de uitbreiding van de Eemshaven. "Het bestemmingsplan bevat geen enkele opmerking over eventuele uitbreiding van de Eemshaven", schrijft hij aan de gemeenteraad van Eemsmond. Tilstra vindt dat eerst studie moet worden gedaan naar de uitbreiding van de haven, voordat iets kan worden gezegd over glastuinbouw.

Ook vindt hij dat het plan niet voldoet aan gestelde voorwaarden. "Ik ben niet tegen glastuinbouw, maar het zou om herstructurering van de bestaande glastuinbouw gaan. In de plannen wordt gemikt op grootschalige tuinbouw van elders", zegt Tilstra. Ook zegt hij dat glastuinbouw in Berlikum voorspoedig verloopt in tegenstelling tot de locatie bij Emmen. "Dit vraagt om een nadere onderbouwing van het nut van de ontwikkeling van deze glastuinbouwlocatie bij de Eemshaven."

Wethouder Jan Dobma wil inhoudelijk niet op de zienswijzen van Tilstra reageren, omdat hij eerst de raad wil informeren. Wel zei hij verrast te zijn over het late tijdstip waarop Tilstra met zijn zienswijze komt. Verder wil Dobma kwijt dat het gemeentebestuur geen enkel dorp wil opofferen voor de ontwikkeling van de Eemshaven. Het college is, evenals de provincie, ook tegen de komst van kerncentrales

Dagblad van het noorden

Geef een reactie