24 juli 2024

Inspraak commissievergadering van de raad

0

Afgelopen maandag heb ik namens ons allen ingesproken bij de  commissievergadering van de raad, ik had vijf minuten. Ik hoop u hiermee te hebben vertegenwoordigd op een constructief- kritische manier.

15 juni 2009
Geachte leden van de raad en college,

Wij hadden als dorpsbelangen eigenlijk al een dergelijk stuk als dit   een jaar geleden zien aankomen. Maar Loppersum in evenwicht III kwam niet. Na afloop van deel II en een hoop werk kregen we het idee dat er   zorgvuldig over nagedacht zou gaan worden mede doordat er toch een onderzoek van buiten nodig was of het allemaal wel klopte. De intentie  tot zorgvuldigheid hebben we echt wel gezien. En er is best wat gedaan  met al het verzette werk. Maar hoe is het toch mogelijk dat onze gemeente keer op keer uitblinkt in een vreemde manier van  communiceren. Nu wordt U, de raad, dit conceptplan voorlegt en daarop mag u ja zeggen, want dat is toch meestal de bedoeling van een planvoorstel. Maar dat was deel II ook, dat is het niet geworden. Dus ik vraag u op voorhand na te gaan wat de achterliggende bedoeling is van dit plan. Deel II heeft zijn werk gedaan als gewenning aan de op  voorhanden zijnde verandering. Maar is dit dan de verandering die onze gemeente weer gezond moet maken?

Wat is het doel? Een sluitende begroting? Het kunnen besturen? Het  kunnen nakomen van verplichtingen? Het ontwikkelen van nieuw beleid?  En is dat dan een doel op zich? Met andere woorden wat voor gemeente hebben wij straks in 2016?
In Stedum hebben we gelukkig een gezonde bevolkingsopbouw. Wij zijn blij met alle initiatieven door het dorp, voor het dorp en zijn 
gemeenschap. Maar we zijn veel kwijt geraakt de afgelopen jaren. En dat komt zeker niet alleen door de demografische krimp. Sterker nog 
veel mensen in Stedum denken zelfs dat als wij bij Bedum of Ten Boer hadden gehoord het allemaal niet zo’n vaart had gelopen. Dat zegt veel over onze gemeente en over het vertrouwen van de burger daarin.

U kunt niet aankomen met deze voorstellen zonder eerst duidelijk te  maken wat u gaat doen aan onze leefomgeving en onze wegen. Wij willen  ook toekomst zien. Wij willen visie zien op de nieuwe situatie waarin onze gemeente geen inkomen kan halen uit grondbeleid. En een visie op  de krimp. Wij weten heel goed dat voorzieningen voor elk dorp niet  haalbaar meer zijn. Maar weet u zeker dat het kiezen van de twee  hoofddorpen voor de voorzieningen ook gaat werken voor de mensen die  niet in die kernen wonen?

U zult moeten begrijpen dat er in Stedum veel mensen wonen die zich op Groningen en verder oriënteren maar toch nog relatief dicht bij 
Loppersum en Middelstum wonen. Zij hebben de keus. Maar voor andere kernen geldt dat ze waarschijnlijk veel beter af zijn bij 
buurgemeenten. In een krimpende situatie zullen kernen allianties aangaan op verenigingsniveau. We zijn gedwongen onze eigen 
leefbaarheid in stand te houden. En zolang er nog mensen zijn die daarin geloven gebeurd het ook. Maar dit zijn tevens de eerste mensen 
die zich zullen realiseren dat als dit niet meer kan, zij zullen moeten vertrekken in het belang van zichzelf. Dan gaat het hard met de 
krimp, en dat is wat er nu al zichtbaar is in Stedum.

Dus onze wens is dat u kijkt naar de reikwijdte van voorzieningen. En dan niet door middel van het constateren van geen activiteiten 
overdag. Zoals bij onze tennisvereniging. Maar door objectief gebruik, in dit geval buiten de werktijden van uw ambtenaren.
Maar ook dat u uw verantwoordelijkheden neemt. De leefbaarheid is de minimale ondergrens. En dat houd niet op bij de wegen en groen. Zo  heeft het ons verbaasd dat de gemeente ons eigenlijk de keus voorhield  om de anderhalve speeltoestel die we hebben in eigen beheer te nemen. Óf dat die afgekeurd werd en daarmee zou verdwijnen. Wij zijn een vereniging van dorpsbelangen en niet de oude gemeente Stedum. Maar misschien moet ú wel een deelgemeente worden in de gemeentelijk alliantie van DEAL, waardoor u weer oog krijgt voor deze details.

Wij zijn dan ook zeer bezorgd over de zaken die wel duidelijk zijn in  dit plan tegenover de onduidelijke p.m. onderdelen. U moet echt beginnen met uitleggen hoe u posten van 700 euro kunt opvoeren in een plan van een miljoen. En dan met name als dat miljoen via een ander kanaal er weer uit lijkt te gaan. De orde van grootte is niet  verenigbaar. U kunt dit eigenlijk ook niet uitleggen. Want zelfs u 
gelooft er niet in denken wij. Want waarom wordt er niks substantieels bedacht voor het inkomsten probleem? Dat lost u niet op met belasting op mijn inmiddels zwaar vergulde hond van nog geen 5 kilo. En u helpt  ook niet de onduidelijkheid van de vorige keer de wereld uit: Het is niet helder of de bezuinigingen ook ambtenarengelden bevatten. Want  dan valt de bezuiniging lager uit, uw stelt tenslotte niet terug te  willen in personeelsomvang.

Gelukkig voor ons is het verkiezingstijd. Dat betekend dat u wel moet  luisteren.En natuurlijk moet er wat gebeuren. Dat weten wij ook. Maar vertel ons  nu eens een keer het hele verhaal. En laat ons niet ergeren over 700  euro op een begroting van 12 miljoen. En maak dan ook eens duidelijk  wat dat betekend voor Stedum in het bijzonder. Dan kunnen we ook  begrijpen wat de samenhang is van de bezuiniging nu, met de  leefbaarheid van morgen.

Dank u voor uw aandacht.

Bardo Heeling
Voorzitter Dorpsbelangen Stedum

www.stedum.com

Geef een reactie