29 februari 2024

Instelling Lopster waarderingsprijs

0

Loppersum krijgt een ÒLopster waarderingsprijsÓ. Jaarlijks worden 1 of meerdere inwoners in het zonnetje gezet die vanwege een bijzondere prestatie op sportief, maatschappelijk of cultureel gebied de gemeente op een positieve wijze in het nieuws hebben gebracht.

Samen met de Lopster Ondernemingsverenigingen organiseert de gemeente begin januari 2005 een nieuwjaarsreceptie voor de inwoners. Tijdens deze receptie kan de prijs worden uitgereikt.
Gekozen wordt  voor een eenvoudige opzet. Er zijn geen criteria gesteld waaraan de kandidaten moeten voldoen.

Kandidaten voordragen

Door middel van een oproep in de pers worden onze inwoners in de gelegenheid kandidaten voor te dragen. Hierbij kan worden gedacht aan geleverde prestatie in de breedste zin van het woord. De binnengekomen aanmeldingen worden vervolgens genomineerd door een jury bestaande uit een vertegenwoordiging vanuit iedere raadsfractie.
Het voorstel is reeds eerder een agendapunt geweest, maar werd toen door het college teruggenomen. Er is gezocht naar een breder draagvlak bij de invoering van een ÔwaarderingsprijsÕ. En dat draagvlak is gevonden bij de Lopster ondernemers.


De gemeenteraad vergadert over het voorstel van het presidium op maandag 25 oktober. De vergadering wordt gehouden in zorgcentrum Wiemersheerd aan de Schepperij 2 in Loppersum. De aanvang is om 19.30 uur

www.loppersum.nl

Geef een reactie