13 april 2024

Internos stratenvolleybal 2009

0

Beste dorpsgenoten,

Ook dit jaar wordt er weer een stratenvolleybaltoernooi georganiseerd, en wel van  26 oktober t/m 30 oktober. Willen jullie meespelen, geef je op bij één van de onderstaande adressen.

Graag zouden we zien dat er per straat één of meerdere teams mee spelen.
 
REGELS:
·          Een team mag uit maximaal 10 personen bestaan.
·          Het in het veld staande team MOET minimaal 2 dames bevatten, een team met 4 heren en 1 dame wordt niet toegestaan en heeft de wedstrijd aldus verloren.
·          Er mogen slechts twee competitiespelers tegelijk spelen.                                                                       
·          Men mag tijdens het toernooi niet van team wisselen. Men mag voor max. 1 team uitkomen.
·          Ieder team, dat als eerste staat opgesteld zorgt voor een teller.
·          Men mag tijdens het toernooi geen spelers toevoegen, zorg dus voor voldoende mensen.
·          Kan men niet spelen op een avond, geef dit dan door bij de inschrijving, dan houden we hier rekening mee tijdens de planning. Bespreek dit tevoren in je team, om latere problemen te voorkomen.
JEUGD:
·           Een team mag uit maximaal 6 personen bestaan
·           Er wordt met 4 spelers op een klein veld gespeeld.
 
INSCHRIJFGELD:                Het inschrijfgeld bedraagt voor deelnemers t/m 15 jaar 1,50 en voor de overige spelers €2,50 en dient te worden afgedragen bij het inleveren van het inschrijfformulier.
 
Dit toernooi wordt gesponsord door Rabobank Noord-Groningen
 
OPGAVE VOOR 8 OKTOBER
 
BIJ:         Janet of Jorrien Dijkstra, D. Triezenbergstraat 5, tel. 551893
Sikko Voorma, Bedumerweg 56, tel. 551766
Catharina Reker, Ypeylaan 9, tel. 551936
 
WISSELBEKER GRAAG BIJ INSCHRIJVING INLEVEREN.
Vrijwilligers voor de verkoop kunnen zich melden bij Janet, Sikko, Catharina of Jorrien.

www.stedum.com

Geef een reactie