18 juni 2024

Investering wegen in de gemeente Loppersum

0
Het college van B&W van de gemeente Loppersum heeft besloten om in 2013 ruim 900.000 euro te investeren in het onderhoud van de wegen. Het budget wordt verdeeld over drie soorten werkzaamheden: Herstraten wegen en paden binnen de bebouwde kom, Klein asfaltonderhoud, dat is voornamelijk het frezen en vullen van gaten in het asfalt en het aanbrengen van slijtlagen, Groot (asfalt)onderhoud van de Garsthuizerweg, Lopsterweg (Stedum), Voorwerkweg en Stadsweg.
Binnenkort vindt de aanbesteding plaats van deze werken. Tijdens de uitvoering worden de aanwonende inwoners tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden. Daarnaast wordt het uitvoeren van het werk gepubliceerd in de Ommelander Courant en op de website van de gemeente Loppersum.
Garsthuizerweg
Deze weg wordt gereconstrueerd, dat is het verwijderen van de bestaande asfaltverharding en het opnieuw opbouwen van de constructie die wordt voorzien van asfaltbewapening.
Lopsterweg (Stedum) en Voorwerkweg (’t Zandt)
In verband met het landbouwverkeer worden deze wegen voorzien van bermverharding in de vorm van bermbeton.
Stadsweg Garrelsweer (buiten de bebouwde kom)
Het deel van de Stadsweg buiten de bebouwde kom in de richting van Winneweer wordt gereconstrueerd. Noot

Gemeente Loppersum,

Geef een reactie