13 juli 2024

Inwoners Eemsdelta kunnen meedenken over nieuw afvalbeleid

Vanaf 1 januari 2023 wordt huishoudelijk afval in de hele gemeente Eemsdelta op dezelfde manier ingezameld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 september 2021 hiervoor het plan van aanpak voor nieuw grondstoffenbeleid vastgesteld. Het plan geeft aan welke stappen en met wie die genomen moeten worden om tot een nieuw en geharmoniseerd afvalbeleid voor Eemsdelta te komen.

Op dit moment vindt de afvalinzameling volgens de regels van de voormalige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum plaats. Deze verschilt en daarmee ook de hoogte van de afvalstoffenheffing.
Volgens de Wet algemene regels herindeling (arhi) moeten gemeenten twee jaar na de herindeling zowel de afvalinzameling als het basistarief voor de afvalstoffenheffing geharmoniseerd hebben. Daarnaast heeft Eemsdelta de ambitie om te voldoen aan de landelijke Van Afval Naar Grondstof (VANG) doelstelling voor wat betreft het verlagen van de hoeveelheid restafval en hergebruik van grondstoffen.

Van participatie tot afvalbeleid
Wethouder Meindert Joostens: ‘We willen graag van onze inwoners weten hoe zij tegen afval en afvalscheiding aankijken en welke problemen en mogelijkheden zij tot verbetering zien. Daarom nemen we hen zo veel mogelijk mee in de voorbereidingen voor de nieuwe manier van afval inzamelen.
Dit doen we via een enquête. Daarnaast sluiten we in overleg met de besturen van dorps- en wijkverenigingen aan bij bijeenkomsten om met inwoners in gesprek te gaan over mogelijke scenario’s voor afvalinzameling, zoals de afvalstoffenheffing en wel of geen Diftar. Bij Diftar is de afvalstoffenheffing afhankelijk van de hoeveelheid afval die een huishouden aanbiedt. De uitkomsten van het bewonersonderzoek en de opgehaalde wensen en ideeën van inwoners nemen we zoveel mogelijk mee in een terugkoppeling naar de raad.’

De raad neemt in juni 2022 een besluit over de nieuwe afvalinzameling.