23 februari 2024

Inwonersbijeenkomst over herindeling Loppersum

0
De gemeenteraden van Bedum, de Marne, Winsum, Delfzijl, Appingedam, Eemsmond en Loppersum ( G7 gemeenten) gaan elk in hun eigen gemeente in gesprek met de inwoners over de mogelijke varianten van een herindeling om op 31 maart 2015 hierover een beslissing te nemen.
Verkenning
De gemeenteraden van de G7 gemeenten hebben op 3 december 2013 ingestemd met het uitvoeren van een verkenning van een mogelijke herindeling van zeven gemeenten naar één Hoogeland- Eemsdelta-gemeente. Voor deze verkenning is in onderlinge samenhang onderzoek gedaan naar de inhoudelijke maatschappelijke opgaven van onze regio, de financiële situatie en de organisatie van de kleinschaligheid en de overheidsnabijheid. Deze onderzoeken zijn in het afgelopen half jaar uitgevoerd. Deze week hebben de zeven college’s van burgemeester en wethouders de notitie vastgesteld waarin de bijeenkomsten van de verkenning in samenhang worden gepresenteerd.
Bijeenkomsten in de gemeente
De gemeenteraad van Loppersum gaat een viertal bijeenkomsten organiseren om met de inwoners in gesprek te gaan over de herindeling. Het gaat om 10 maart (’t Zandt), 12 maart (Loppersum), 16 maart (Middelstum) en 17 maart (Stedum). Burgemeester Rodenboog: "Ik nodig de inwoners van harte uit hierbij aanwezig te zijn."
Bijeenkomst Stedum
U kunt met gemeenteraadsleden in gesprek op dinsdag 17 maart. Deze inwonersbijeenkomst is om 19:30 uur in het Trefpunt (Bedumerweg 32). Inloop vanaf 19:00 uur.
Download hier het document ‘Uitkomsten verkenning herindeling Noord-Groningen’.

Gemeente Loppersum,

Geef een reactie