28 november 2023

ISD Noordoost neemt inburgering over

0

Vorig jaar hebben de gemeenteraden van Appingedam, Loppersum en Delfzijl besloten om de uitvoering en het beleid van inburgering over te dragen aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Noordoost. Hiermee willen de gemeenten de uitvoering van inburgering in de DAL-gemeenten harmoniseren.

Door deze bijdrage garanderen de gemeenten een structurele voortzetting van de werkzaamheden.  De inburgeringsconsulent van de gemeente Delfzijl krijgt een vaste aanstelling bij de ISD Noordoost. Naar verwachting start de ISD Noordoost per 1 mei met de uitvoering. Inburgering financieren gemeenten met geld uit het participatiebudget van het Rijk en het gemeentefonds.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie