20 juli 2024
In enkele dorpen wordt de jaarwisseling gevierd met vreugdevuren. De gemeente Loppersum heeft daarom, vaak in overleg met verenigingen dorpsbelangen, een aantal gedoogplaatsen aangewezen. Op andere plaatsen worden geen branden toegestaan. Voor Stedum is dit de bouwgrond aan de Hilmaarweg. Om schade en overlast zoveel mogelijk te beperken mogen alleen kerstbomen en schoon hout worden verbrand.
Carbidschieten alleen aan de rand van het dorp
Elke jaarwisseling wordt volop met carbidbussen geknald. De gemeente heeft besloten om hiervoor algemene regels op te stellen. Er worden geen aparte vergunningen meer verleend.
Algemene regels
Het knallen van carbid is alleen toegestaan aan de rand van het dorp, op een plaats met een vrij veldschot van 75 meter. De afstand met andere gebouwen moet minimaal 100 meter zijn. Het is verboden om te knallen met carbid op plaatsen waarvan men kan weten dat dit schadelijk is voor mens en dier. Het carbid schieten is alleen toegestaan op 31 december 2016 vanaf 10.00 uur tot 1 januari 2017, 02.00 uur. Per persoon mag men met maximaal 2 bussen van 30 liter knallen. Dit is alleen toegestaan vanaf de leeftijd van 18 jaar of ouder. Het is verboden om onder invloed van drank en/of drugs met carbid te schieten. Men dient voldoende WA-verzekerd zijn tegen schade of letsel, veroorzaakt door het carbid schieten. Na zonsondergang moet het schietterrein goed verlicht zijn, bijvoorbeeld d.m.v. een bouwlamp. De personen die met carbid schieten moeten redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat derden schade lijden.
Wat te doen bij agressie en vernielingen
Maak foto’s wanneer je getuige bent van agressie en meld je als getuige bij de politie. Mocht iemand gewond zijn: blijf bij het slachtoffer en bel 112. De politie zal er ook dit jaar weer alles aan doen om daders van vernielingen te achterhalen. U kunt hen daarbij helpen door te bellen met de politie (0800-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of via www.politie.nl.
Eerste hulp
Het Rode Kruis geeft nog enkele tips voor eerste hulp bij vuurwerkongevallen; als oogletesel en brandwonden.

Gemeente Loppersum, en Stedum.com

Geef een reactie