16 juli 2024

Jongeren in rubberbootjes varen te snel

0

Schildmeer – De waterpolitie heeft de afgelopen drie maanden 66 bekeuringen en offici‘le waarschuwingen uitgedeeld op het Zuidlaarder- en Schildmeer. Jongeren in rubberbootjes, voorzien van te zware motoren, zorgen met name voor overlast op het water.

”Zo’n bootje weegt weinig en met een te zware motor krijgt het een behoorlijke snelheid”, zegt politiewoordvoerder Paul Heidanus. Veelal worden de ouders van de jeugdige inzittenden, zo nu en dan zijn ze jonger dan twaalf jaar, gewaarschuwd. Bij een tweede aanhouding op het water wordt wel een proces-verbaal uitgeschreven. ”Als ze tenminste ouder zijn dan twaalf jaar. Vaak moeten de ouders deze boete betalen. Daarom heeft het waarschuwen van de ouders zin. Die spreken hun kind aan op zijn gedrag.”


Dertig keer is een offici‘le waarschuwing gegeven aan een vaarrecreant, terwijl 36 maal een proces-verbaal is opgemaakt. ”Dat is een aanzienlijk aantal, maar er is ook intensief gecontroleerd”, weet Heidanus. De politie besteedde vanaf 1 mei tot heden 250 manuren aan de controles op beide meren.


Naar verloop van tijd werd het aantal boetes en waarschuwingen minder. ”Het heeft dus effect als wij het water opgaan”, zegt de politiewoordvoerder. De bekeuringen werden uitgeschreven aan snelheidsovertreders en vaarlui die geen brandblusser of zwemvest aan boord hadden, geen vaarbewijs konden tonen en niet de beschikking hadden over de dodemansknop.


De komende periode wordt wederom regelmatig gecontroleerd op het Zuidlaarder- en Schildmeer. Steekproefsgewijs en op verschillende dagdelen laat de waterpolitie zich zien op de beide plassen.

www.dvhn.nl

Geef een reactie