25 juli 2024

Kapvergunning nodig voor populieren in Stedum

0

Bij het NS-station in Stedum en bij de OBS de Bongerd, ook in Stedum staan populieren die er slecht aan toe zijn. Herhaaldelijk vallen bij hevige regenval en bij wind takken uit de bomen. De populieren leveren daarom gevaar op voor de gebruikers van het NS- station en voor de bezoekers aan de Bongerd en de omwonenden van dat gebouw.

Geen middelen voor onderhoud
Het budget voor het uitvoeren van adequaat onderhoud aan de groenvoorzieningen in de gemeente is in 2006 bij lange na niet voldoende. De gemeente kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade door vallende takken die door derden kan worden geleden. Daarom heeft het gemeentebestuur  besloten om een kapvergunning voor de 29 populieren bij het NS-station en 2 populieren bij de Bongerd aan te vragen. Zie ook de advertentie hierna, over aanvragen voor vergunningen.


 


Burgemeester en wethouders hebben aanvragen voor het omvormen van groen ontvangen van:  • de gemeente Loppersum voor 5 lijsterbessen aan de Vlaspad te Stedum;
  • de gemeente Loppersum voor 2 populieren, 1 es en 1 els aan de Hilmaarweg te Stedum. (zie ook de advertentie hierboven);
  • de gemeente Loppersum voor 29 populieren aan de Stationsstraat te Stedum, in verband met de veiligheid van de bezoekers aan het NS station. (zie ook de advertentie hierboven);

Gemeente Loppersum

Geef een reactie