16 juli 2024

Kavel uitgifte eindelijk van start

0

Veel Stedumers zijn gefrustreerd over de gemeentelijke gang van zaken t.a.v de woningbouw. Destijds (2001) is het plan uitgesteld op aangeven van CDA wethouder Rijzebol. Het inspreken van Dorpsbelangen heeft de gemeenteraad niet van inzicht doen veranderen, en nu zitten de Stedumers een beetje met de gebakken peren. Een eigen huis realiseren is voor velen nu niet meer mogelijk. De grondprijzen zijn daarvoor te hoog geworden.

De van gulden naar euro-truc is ook hierop van toepassing. Destijds 100 gulden inclusief, nu 115 tot 120 euro exclusief. De bouwterreinen worden eind van dit jaar uitgegeven, en dan kan er inderdaad worden gebouwd. Er waren plm. 50 Stedumers op de info-avond, en na de pauze bleven daarvan niet veel over.


Veel mensen vinden de grondprijs een bezwaar, vooral vergeleken met Bedum, een dorp waar veel meer voorzieningen zijn. In Stedum betaal je voor een twee onder een kap kavel 115 euro per m2 ec BTW, en voor een vrijstaande kavel 120 euro per m2 ex BTW. Dat is een raadsbesluit geweest waar een aantal Stedumers graag door een kopersstaking aan zouden willen tornen.


De projectleider van de Grontmij maakte duidelijk dat dat niet kan. ALs de Stedumers niet kopen gaat er met de kavels geadverteerd worden. Er staan tenslotte ook Groningers op de belangstellendenlijst. Een factor is ook de onzekerheid over het plan. Wat wordt er gebouwd, wat is de kavelgrootte en wat wordt er aan groen nu werkelijk gerealiseerd? De groene wig, op de tekening heel aantrekkelijk, maar mogelijk niet meer dan een stuk grasland en een sloot, als fase 3 niet wordt gebouwd. Wethouder de Heer heeft toegezegd dat de realisatie van die wig dan in fase 2 gebeurt. Een pijnpunt is de vervanging van het oude voetbalveld. Dit onderwerp wordt behandeld in het kader van de gemeentelijke bezuiniging op voorzieningen. Waarmee de kans op vervanging alleen maar kleiner wordt. Een voetballer in de zaal vertelde dat er uit nood op dit moment door volwassenen op een half voetbalveld wordt getraind. T.o.v. dorpen die de helft kleiner zijn(Zeerijp en TenPost) is dat een aanfluiting.

www.stedum.com

Geef een reactie