22 april 2024
Evenals voorgaande jaren hopen we ook dit jaar weer gezamenlijk een kerstavonddienst te houden in de Grote Kerk van Stedum. Chr. Vocaal Ensemble en organist Bert-Jan Zijlema verlenen hun medewerking. Ds. Wouter van Wingerden verzorgd de overdenking. Aanvang is 20.30 uur en na afloop is er een gezellig samenzijn met chocolademelk en glühwein.
Maandag 24 december 20.30 uur!

, Gezamenlijke commissie,Tineke Bruggeman, Annet Hofman, Carola Kruidhof, Peter Verduijn

Geef een reactie