21 mei 2024

Keurmerk Delfzijl straks waardeloos

0

Delfzijl – Het certificaat van integriteit van de gemeente Delfzijl is per 1 juli van dit jaar niets meer waard. Het keurmerk, dat wordt uitgegeven door KEMA in Arnhem, slaat niet aan bij gemeenten.

Het certificaat is tot en met 30 juni geldig. Slechts 2 van de 483 gemeenten in Nederland beschikken over het certificaat. Die twee zijn Breda en Delfzijl. Zij beschikken over een vorm van integriteitbeleid. Daarin staat onder meer beschreven hoe bestuurders en ambtenaren moeten omgaan met vertrouwelijke informatie.

Volgens Kees Verhoeckx van KEMA is het in 2001 ingevoerde keurmerk gedateerd. “Gemeenten kennen nu een duaal stelsel. De criteria van ons huidige keurmerk zijn daarop niet gebaseerd”, zegt Verhoeckx. Hij meldt dat volgende week het besluit valt of er een nieuw, actueel certificaat wordt ingevoerd.

Dat het integriteitcertificaat voor gemeenten is mislukt, vindt de KEMA-medewerker een te boude veronderstelling. “Vele gemeenten waren enthousiast over het integriteitcertificaat, maar kozen om onderdelen van de criteria uit te werken”, zegt Verhoeckx.

Het keurmerk voor gemeenten, het certificaat KEMA 8001-1, was destijds een idee van toenmalig burgemeester Ed Haaksman van Delfzijl. Hij wilde regels voor het bestuur en ambtenaren over het omgaan met vertrouwelijke informatie, het accepteren van geschenken en hoe besluiten moesten worden genomen.

De gemeente Delfzijl gaat de komende tijd haar tot dusver gevoerde integriteitbeleid evalueren en waar nodig aanpassen. Met instemming van de gemeenteraad zette het toenmalig college van burgemeester en wethouders van Delfzijl in 1996 een project betrouwbaarheid op. Doel was om in de bestuurlijke en ambtelijke organisatie kwetsbare plekken en handelingen in kaart te brengen en om maatregelen te ontwikkelen die onbetrouwbaar handelen door bestuurders en ambtenaren moesten voorkomen.

www.dvhn.nl

Geef een reactie