25 juni 2024

KLACHTENLIJN WORDT ÔSERVICELIJNÕ

0

De gemeentelijke ÔklachtenlijnÕ van de Afdeling Openbare werken heeft een nieuwe naam: ÔservicelijnÕ. Op initiatief van verantwoordelijk wethouder Openbare werken, Jan J. Boer heeft onlangs de naamsverandering plaatsgevonden. Het bestuur is van mening dat de naam ÔklachtenlijnÕ enigszins negatief in het gehoor ligt. De naam ÔservicelijnÕ heeft een positievere uitstraling en dekt bovendien beter de lading. Immers, de burger kan er niet alleen terecht voor klachten, maar evenzeer voor andere vragen, opmerkingen en mededelingen.

In de gemeentelijke advertentie in het huis-aan-huisblad de Ommelander Courant is reeds aankondiging gedaan van de naamswijziging. Nu heeft de servicelijn-telefoon dus ook een nieuw e-mailadres: servicelijn@loppersum.nl.

U kunt natuurlijk ook nog altijd bellen wanneer u dat beter uitkomt. Het telefoonnummer is: 0596-575252.

Alle berichten voor Openbare werken kunnen dus vanaf 27 juni worden gemaild naar dit nieuwe e-mailadres. Denkt u er wel aan dat het uitsluitend om zaken gaat van de Afdeling Openbare werken. U moet daarbij denken aan:

Onderhoud aan wegen

Onderhoud aan openbaar groen
Onderhoud gemeentelijk gebouwen (scholen, sportgebouwen, zwembaden)
(Huis-)vuilinzameling
Milieuklachten
het nieuw e-mailadres: servicelijn@loppersum.nl van de Afdeling Openbare werken. Bellen kan ook: 0596-575252

© Archief www.stedum.com

www.loppersum.nl

Geef een reactie