24 mei 2024

Klachtenregeling gemeente Loppersum

0

U kunt bij de gemeente een klacht indienen als u niet tevreden bent over de wijze van werken van onze gemeente. Ons uitgangspunt is dat we iedereen die een klacht heeft zo snel mogelijk te woord willen staan. In het kwaliteitshandvest staan de servicenormen van de gemeente beschreven. We proberen zo goed en snel mogelijk intern de klacht te bespreken en het probleem op te lossen. De gemeente zal de klacht volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) afhandelen.

Bent u het niet eens met de reactie op uw klacht dan kunt u een verzoek indienen tot behandeling van uw klacht bij de Nationale Ombudsman, Antwoordnummer 10870, 2501 WB Den Haag, telefoon: 0800-3355555.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie