20 juli 2024

Klanttevredenheidonderzoek Wmo gemeente Loppersum

0

In het voorjaar van 2010 is door een onafhankelijk onderzoeksbureau een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder een geselecteerde groep inwoners van de gemeente Loppersum die een individuele voorziening (zoals hulp bij het huishouden of een rolstoel) heeft aangevraagd in de periode 2008 en 2009. Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek bekend.

De resultaten van de afzonderlijke voorzieningen laten, net als in vorige jaren, zien dat men (zeer) tevreden is over de huishoudelijke verzorging (rapportcijfer 8), over de woonvoorzieningen en rolstoelen/scootmobielen (rapportcijfer 7,2), en over het collectief vervoer (rapportcijfer 6,8)
Mantelzorgers
In dit onderzoek is extra aandacht besteed aan de mantelzorgers. Daarbij zijn vragen gesteld aan de cliënt die van de mantelzorger ondersteuning ontvangt, en aan de mantelzorger zelf. Er is het gebleken dat 7% van de mantelzorgers behoefte heeft aan een bepaalde mate van ondersteuning zoals informatie, advies en begeleiding.
Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is op 1 januari 2007 in werking getreden. Deze wet geeft de gemeente de verantwoordelijkheid om iedereen, en dan vooral mensen die dat niet op eigen kracht kunnen, zoveel mogelijk te laten meedoen aan de samenleving. De wet heeft de gemeenten opgedragen aan hun burgers en lokale partijen die betrokken zijn bij de Wmo, verantwoording over hun Wmo-beleid af te leggen. In dit verband zijn de gemeenten verplicht jaarlijks onderzoek naar de klanttevredenheid te doen.
Resultaten
De onderzoeksuitkomsten liggen ter inzage op het gemeentehuis en u kunt ze hier
downloaden.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie