17 juni 2024

Klanttevredenheidsonderzoek onder clienten Wmo

0

Op 1 januari 2007 is landelijk de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Heel veel zaken vallen onder de strekking van deze wet. Op grond van de Wmo kunnen burgers van de gemeente Loppersum, bijvoorbeeld op het moment dat hulp van familie of vrienden niet meer genoeg is, een voorziening aanvragen die hen helpt weer gemakkelijker zelfstandig te leven. Voorbeelden hiervan zijn hulp bij het huishouden of een rolstoel

Gebruikers Wmo voorzieningen
De gemeente Loppersum wil graag weten wat burgers, zowel als gebruikers van Wmo voorzieningen vinden van de manier waarop we de Wmo uitvoeren. Er wordt in maart 2008 een onderzoek in de vorm van een enquête gehouden onder deze twee groepen.

Willekeurig gekozen
Wij zullen in maart 2008 475 willekeurig gekozen cliënten die een beroep hebben gedaan op ondersteuning in het kader van de Wmo aanschrijven. Daarnaast krijgen ook 1500 willekeurig gekozen burgers vragen over onderwerpen die verband houden met de uitvoering van de Wmo. Deze personen ontvangen een brief, een vragenlijst en een antwoordenvelop. Voor de gemeente Loppersum is het belangrijk dat de geselecteerde personen de ingevulde vragenlijst terugsturen. Op deze manier krijgen wij belangrijke informatie over de uitvoering van de Wmo en weten we of onze burgers en cliënten hier tevreden mee zijn

Gemeente Loppersum

Geef een reactie