25 mei 2024

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo

0

In het voorjaar van 2012 heeft de gemeente Loppersum de tevredenheid laten onderzoeken van de inwoners die een beroep hebben gedaan op voorzieningen vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau SGBO.

Uitkomsten
Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek bekend. Hieruit blijkt dat de Wmo cliënten, net als in vorige jaren, tevreden zijn over de huishoudelijke verzorging (rapportcijfer 8,1), de woonvoorzieningen en rolstoelen/ scootmobielen (rapportcijfer 7,6) en het collectief vervoer (rapportcijfer 7,0). Deze cijfers zijn ten opzichte van de afgelopen jaren iets gestegen.
Wat betreft de aanvraagprocedure zijn de inwoners tevreden over de deskundigheid en de contacten met de medewerkers. Over de wachttijd is 90% van de ondervraagden tevreden. Voor de telefonische bereikbaarheid van het gemeentehuis geldt dit zelfs voor bijna alle ondervraagden. De tevredenheid over de verschillende onderwerpen ligt dichtbij de landelijke referentiegroep; soms bovengemiddeld en soms een paar procent lager.
Nieuwe werkwijze van het Wmo loket
Zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 25 juni 2012 werken de medewerkers van het Wmo loket vanaf september dit jaar volgens een nieuwe werkwijze. Deze nieuwe werkwijze wordt ook wel ‘de Kanteling’ genoemd. Dit is een landelijke ontwikkeling waarbij meer ruimte is voor maatwerk en het inventariseren van de vraag van de inwoners. Het Wmo tevredenheidsonderzoek biedt ook handvatten voor het nieuwe beleid.
Wat opvalt, is dat de cliënten aangeven dat bij de aanvraagprocedure relatief vaak alleen gekeken wordt naar de specifieke aanvraag en niet naar de achterliggende problematiek. Volgens de principes van de kanteling zullen de consulenten steeds ‘breder’ kijken naar de hulpvraag van de inwoners en naar mogelijke oplossingen. Deze manier van werken ligt dichter bij de landelijke tendens.
De bereikbaarheid van het gemeentehuis met het openbaar vervoer wordt door de cliënten als minder positief ervaren: 69% is tevreden. Volgens de nieuwe werkwijze gaan de Wmo consulenten vaker op huisbezoek, hiermee neemt de reistijd voor de inwoners af.
Het Wmo tevredenheidsonderzoek over 2011 laat zien dat de gemeente er goed voor staat. De huidige tevredenheid willen we behouden bij de nieuwe werkwijze van het loket. Een goed vooruitzicht is dat bijna alle ondervraagden aangeven tevreden te zijn over het huisbezoek.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie