26 februari 2024

Knelpunten bij gladheidsbestrijding

0

De winterperiode kan gepaard gaan met slechte weersomstandigheden en gladde wegen waardoor er gestrooid zal moeten worden.

Slechte toegang strooiauto’s
In het verleden is het veelvuldig voorgekomen dat met name smalle wegen binnen de bebouwde kom niet of nauwelijks toegankelijk zijn voor de strooiauto vanwege geparkeerde autoÕs. Daarom het verzoek om bij sneeuw, ijzel of opvriezing,  • de autoÕs voor zover mogelijk te parkeren op eigen terrein of aan ŽŽn kant de openbare weg

zodat de strooiauto zijn werkwerkzaamheden naar behoren kan uitvoeren voor uw eigen veiligheid en dat van uw medemens.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie