25 september 2023

Koffiebijeenkomst Steunstee in Stedum

Sinds enige maanden heeft Stedum een steunstee. Een steunstee is een ontmoetingsplaats voor ouderen. Het is ook bestemd voor vragen en informatie op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het is de bedoeling om daarbij extra aandacht te schenken aan een bepaald thema. Deze informatie wordt verstrekt op de maandelijkse bijeenkomst in de steunstee, ook wel koffiebijeenkomsten genoemd.

Op 8 juni kunt u de koffiemiddag van Steunstee Stedum weer bezoeken. U bent welkom vanaf 14.00 uur in het Hervormd Centrum aan de Bedumerweg in Stedum. Het thema is deze keer vakanties voor ouderen. U krijgt o.a. informatie over vakanties van de Zonnebloem. Ook ligt er informatie over andere reizen en uitstapjes.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie