13 juli 2024

Kom naar de ledenvergadering van Dorpsbelangen

0

Deze keer maar even een duidelijke aanhef gekozen, in de hoop dat wij dinsdag de 26e op u mogen rekenen. Wij hebben de laatste tijd met enkele zaken te maken gehad waarbij de inbreng van de Stedumers zeker nodig is. Een vergadering met een feestelijk slot, zoals anders in het najaar, zit er deze keer niet in, daarvoor staat er teveel op de agenda. Maar dat maken we een andere keer weer goed, in ieder geval met (alvast noteren) een Nieuwjaarsconcert op 7 januari 2005.

Wat zijn dan die interessante onderwerpen?

Bijdrage voor de dorpskrant De Stedumer


De begroting van de dorpskrant de Stedumer is op dit moment niet kostendekkend. Ondanks adverteerders lukt het de voetbalclub VV Stedum – verantwoordelijk voor de uitgave –  niet de inkomsten rond te krijgen. Dorpsbelangen betaalde altijd al een bijdrage voor deze belangrijke publicatiemogelijkheid. Nu is op de voorjaarsvergadering vanuit de zaal voorgesteld om de contributie met 1 euro te verhogen, Dit zou voldoende moeten zijn om de Stedumer te kunnen blijven betalen. Deze verhoging komt volledig ten goede aan de Stedumer. Dorpsbelangen draait op zich goed, maar de begroting zal een structureel tekort vertonen als er jaarlijks een extra bijdrage aan de Stedumer moet worden betaald. Vandaar dat we hopen op steun van de leden, net zoals dat in april het geval was. Als je uitrekent wat deze publiciteit anders zou kosten en hoeveel extra werk dat voor Dorpsbelangen zou zijn, is deze verhoging redelijk.


Presentatie Strategische Visie gemeente Loppersum 
de Strategische visie wordt op deze avond voor u gepresenteerd. Daar wordt u vast nog niet direct warm van, maar wij willen u er wel voor interesseren. Namens het dorp praat Dorpsbelangen met de gemeente over deze visie. Uw mening is van groot belang, wij hebben van de gemeente ook de taak gekregen onze achterban naar de mening te vragen. Uiteraard is er ook een normale inspraakprocedure via de Raad, maar gaat u voor dit onderwerp naar Loppersum? Graag natuurlijk, maar Dorpsbelangen bestuurslid Bardo Heeling legt u uit wat er in deze visie staat en met welke veranderingen Stedum in de toekomst te maken kan krijgen. U kunt daarover uw mening geven, die wij meenemen in onze reactie naar de gemeente. Het afronden van deze visie is voorwaarde voor starten van woningbouw, ook daarin zou u ge•nteresseerd kunnen zijn. En wat vindt u van de voorzieningen? Hoe zit het met een tweede voetbalveld en met een speelmogelijkheid voor de kinderen? Zijn in deze visie de belangen van Stedum duidelijk vastgelegd?


Onderzoek voor aankoop gebouw Klokkenpad
Als uw plekje in Stedum wel is veiliggesteld, wilt u misschien wel meepraten over het gebouw aan het Klokkenpad. Wat is de aanleiding? De gemeente heeft ons benaderd met de vraag of we mee willen denken over de toekomst van dit gebouw. Sterker nog, als Stedum dat wil, wil de gemeente wel verkopen. De koper is niet persŽ Dorpsbelangen, het mag ook een aparte stichting zijn. Als de eigenaar van het gebouw een stichting wordt, zijn er meer subsidiemogelijkheden en is de gemeente van een dreigend probleem af.. Het belang van behoud van de huidige functies voor het dorp wordt door de gemeente ook gezien. Concreet is er nog niets afgesproken en de uitkomst van dit gesprek staat dan ook beslist nog niet vast. De vragen die we over dit onderwerp aan u voorleggen zijn:


1)  Moet Dorpsbelangen met de gemeente doorpraten over een eventuele aankoop van dit pand?


2) Moet dit gebouw voor Stedum behouden blijven? En als dat voor u niet hoeft, wat moet er dan gebeuren met de huidige gebruikers?


3) Welke gebruiksmogelijkheden ziet u voor dit pand?


 


Dit is een aardig onderwerp om over mee te denken. Laat uw fantasie spreken, maar kijk ook naar de realiteit. De huidige gebruikers zijn: peuterspeelzaal, jeugdsoos, jeu de boules club en brandweer. De zolder wordt door de speelweek gebruikt, voor de opslag van materiaal. De brandweerruimte komt op termijn ook vrij. Ziet u er al een kunstenaar in werken? Of vindt u het een leuk gebouw om er appartementen in te maken? Wat doen we dan met de huidige gebruikers? Wij zijn benieuwd!


 


26 oktober 2004,


20.00 uur CafŽ Ôt Oude Raedthuys.


 

Dorpsbelangen

Geef een reactie