24 juli 2024

Komst megaboerderij stap dichterbij

0

Een meerderheid van de Lopster gemeenteraad heeft vorige week maandag ingestemd met het verzoek van de maatschap Bijen uit Stedum om het bouwblok van het bedrijf aan de Hoofdstraat te vergroten tot 5,5 hectare. Daarmee samenhangend is ook een bouwaanvraag ingediend voor de realisatie van een melk- en rundveestal. Alleen GroenLinks en Gemeentebelangen Coby Westerhof waren tegen.

Peter Bijen gaf tijdens de onlangs gehouden vergadering van de raadscommissie tekst en uitleg over de geplande uitbreiding van zijn, zoals hij dat zelf noemt, koevriendelijk bedrijf. De plannen daarvoor zijn in nauw overleg met de omwonenden opgesteld en om het geheel in het landschap te laten passen, heeft Bijen Landschapsbeheer Groningen een beplantingsplan laten maken.

Wagenwijd open

GroenLinks is van mening dat de deur nu wagenwijd openstaat voor ondernemers met soortgelijke plannen. Die partij wil liever wachten op de discussie over een nieuw bestemmingsplan buitengebied. De groenlinkers kregen steun van westerhof. Zij stemde als enigevan gemeente belangen tegen het voorstel. "ik wil die mensen absoluut niet dwarsbomen en be grijp heel best dat men wil uitbreiden, maar het gaat bier wel om een kwetsbaar gebied. Los van het feit dat ik persoonlijk van mening ben dat een dergelijk groot bedrijf allesbehalve landschappelijk aantrekkelijk is, moet het niet zo zijn dat deze omgeving straks is voorbehouden aan slechts enkele grote agrariers", legt Westerhof uit.

Haar mening staat lijnrecht tegenover die van haar fractievoorzitter Hans Sauerborn. „Een jonge en ambitieuze ondernemer kan niet uit de voeten met een afwachtende houding", sprak de Riepster enkele weken geleden.

Westerhof vertelt dat haar partijgenoot geen enkele moeite heeft met haar afwijkende mening. Hij heeft er zelfd wel begrip voor al dus de westeremder

ommelander courant

Geef een reactie