11 december 2023

Het is al weer bijna april en dan gaat het bij de Oranjevereniging weer kriebelen. Wij denken een leuke Koninginnedagprogramma te hebben samengesteld. Ook hebben we er weer voor gezorgd dat er vertier is zowel jong als oud. Dit  jaar is het thema van het vertier zowel s’morgens als s’middags een Landenspel. De wens van ons is dat iedere jonge deelnemer verkleedt aan de start verschijnt. Wie het mooiste is uit gedost, bij de kinderen ontvangt een leuke prijs! Dus doe allemaal je best, en zoek je leukste kledij uit. Liefst in een kledij van een land.

De start is om 10.30 uur op het sportveld en we spelen, spellen uit de hele wereld! We hopen dat jullie allemaal komen Natuurlijk staat ook de tent van de Oranjever. op het veld voor de hartige hap en de drankjes. S’middags om 13.00 uur starten we ook met het Landenspel voor deelnemers vanaf 12 jaar. Een team dat mee wil doen moet bestaan uit 5 personen en 1 captain ( 4 heren en 2 dames, Iedereen wordt verplicht verzocht verkleedt aan de start te verschijnen ( 6 personen in dezelfde kledij van een land). Tevens zou het fijn zijn als het team een grote vlag met vlaggenstok meeneemt van het land dat men wil gaan uitbeelden.( Uitgesloten is Nederland) Deze vlag dient als joker bij de spellen en men kan dus exstra punten behalen We verwachten goed weer, en veel teams aan de start en hopen natuurlijk op veel publiek. zodat er nog lang over nagepraat en gelachen kan worden. Mis het niet, en geef je als team op!
Opgave voor 20 april bij:
Kees Vriezema S.Jensemahörn 8 Stedum 0596-551366
Peter Jans Lellensterweg 44 Stedum 050-3021897

Graag opgave voor vrijwilliger deze dag bij.
Syta Timmer 551055
Dinie Smit 551454
Coby Nienhuis 551550

Om 20.00uur is er Toneel in het Hervormd Centrum. Het toneelstuk heet: Rozen in de bloei. De Toneelvereniging komt uit Bedum. Ook een aantal Stedumers spelen hierin mee. Margreeth Dijkema speelt een gastrol en de regie is in handen van Johan Brokken. (In de flijer van april zullen wij hier verdere mededelingen over doen).

4 mei 19.00 uur Herdenkingsdienst in de Nederlands Hervormde Kerk.

Bestuur Oranjevereniging

Geef een reactie