30 mei 2024

Krakers Rusthoven moeten weg

0

Groningen – De krakers van de voormalige steenfabriek Rusthoven in Wirdum moeten weg. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald. De illegale bewoners krijgen vijf dagen de tijd om vrijwillig de spullen te pakken. Na zeven dagen kan de politie een einde maken aan de kraakactie.

De rechter sluit met het vonnis aan op een eerdere uitspraak van de bestuursrechter. Die stelde eerder dat de gemeente Loppersum terecht in actie is gekomen tegen de illegale bewoning. De rechter komt met het huidige vonnis tegemoet aan het spoedeisend belang dat de eigenaar van het terrein, Milau Beheer BV, bij ontruiming heeft. Die voelde zich ondanks het ontbreken van een goed plan voor herontwikkeling van het terrein gedwongen om recent al naar de rechter te stap pen.

Dit omdat de gemeente Loppersum het bedrijf op straffe van een dwangsom van 500 euro had verzocht de krakers te laten verwijderen. De gemeente werd op haar beurt weer door het ministerie van VROM op de hielen gezeten. Ook dit ministerie wilde een einde aan de met het bestemmingsplan strijdige situatie.

De rechtbank veegt met het vonnis eveneens de dwangsom van 500 euro per dag voor Milau van tafel. Die ‘boete’ gaat nu direct naar de krakers zelf. Als zij na 12 april nog op het terrein aanwezig zijn, zullen ze flink moeten betalen. De advocaat van de krakers, J. Doornbos, lijkt de handdoek in de ring te moeten gooien. De raadsman kan alleen nog in actie komen bij de bezwaarprocedure van de gemeente zelf.

Die procedure duurt, ongeacht de uitkomst, waarschijnlijk te lang om de krakers nog te kunnen redden. Raadsman G. W. Breuker van Milau stelt in een eerste reactie eerst netjes af te wachten wat de krakers gaan doen. ”Zeven dagen na overhandiging van het vonnis mag de politie optreden. We gaan in overleg met de gemeente hoe we het precies aan gaan pakken als de krakers zelf niet weg willen.”

Directeur Bert Broeksema van Milau Beheer BV is blij met de uitspraak van de rechter. “Dit is voor beide partijen beter. Nu weten we waar we aan toe zijn. De bewoners van de steenfabriek hebben onrechtmatig gebruik gemaakt van het terrein en dan kun je een kort geding verwachten.”

Ook wethouder Jan de Heer van Loppersum is content met de duidelijkheid. “We wachten nu af.”

www.dvhn.nl

Geef een reactie