24 februari 2024

Krakers Wirdum geconfronteerd met overmacht

0

groningen/wirdum – Het ministerie van VROM, de gemeente Loppersum, de provincie en de eigenaar van steenfabriek Rusthoven staan in de rij om de tien krakers van de oude monumentale fabriek in Wirdum te verjagen. De krakers leven al sinds 2000 op het terrein. Maandag vroeg eigenaar Milau Beheer BV in kort geding de rechtbank in Groningen de ongenode gasten zo snel mogelijk te laten verwijderen.Mileu Beheer heeft daar haast mee, want ze willen de handen vrij hebben om het gebied te kunnen ontwikkelen. De steenfabriek moet worden gerestaureerd en er komt op termijn een woonbestemming. De krakers geloven hier niets van. Het terrein ligt al dertig jaar braak en de eigenaren hebben er nooit wat mee gedaan. De krakers werden door de gemeente gedoogd en menen dat er geen spoedeisend belang is bij ontruiming.


Volgens de krakers komt de eigenaar alleen in het verweer omdat de gemeente Milau BV zelf heeft gesommeerd de krakers te verwijderen op straffe van een boete van 500 euro per dag. De directeur van Milau erkende tijdens de zitting ook dat deze dreiging de grootste drijfveer is. ”We hebben verder nog geen enkele zekerheid of de plannen voor herontwikkeling door kunnen gaan.” De advocaat van de krakers deed daar een schepje bovenop. ”Milau heeft volgens de laatst gepubliceerde jaarrekening een negatief vermogen. Er is simpel gezegd geen geld voor een plan.”


Naast Milau heeft ook de gemeente stappen ondernomen tegen de krakers. Als de illegale bewoners na 10 mei nog op het terrein zitten, verbeuren ook zij een dwangsom van 500 euro per dag. Nog deze maand dient daarover een rechtszaak bij de bestuursrechter. Als de gemeente niet handhavend op zal treden, is de verwachting dat het ministerie van VROM dat zal doen.


De rechtbank doet volgende week vrijdag uitspraak.‘Niet op barricaden’


De bewoners van Rusthoven die bij de zitting door zo’n vijftien sympathisanten gesteund werden, zeggen het niet op een confrontatie te willen laten aankomen met de politie, mochten ze het kort geding verliezen. “We gaan niet op de barricades. We laten ons ook niet wegjagen door dwangsommen. Van de kale kip valt toch niets te plukken”, aldus Rusthoven-bewoner Willem. Hij hoopt dat de gemeente Loppersum helpt met zoeken van een woonalternatief. “We zijn jarenlang gedoogd en nu moeten we weg. Dan mag de gemeente ook iets voor ons doen.”

www.dvhn.nl

Geef een reactie