28 mei 2024

Kunstnesten voor de bedreigde ransuil

0
Het gaat niet goed met de ransuil. Sinds 1990 is de populatie gehalveerd in Nederland. Om deze bedreigde uilensoort in Groningen te helpen heeft Landschapsbeheer Groningen het project ‘Een nest voor de ransuil’ opgezet. Doel van het project het is vergroten van het nestaanbod voor deze uil. Samen met de werkgroep Ransuilen in Groningen en met bewoners en vrijwilligers willen we de ransuil helpen aan meer nestgelegenheid.
De ransuil bouwt zelf geen nest, maar maakt gebruik van oude kraaien- en eksternesten. De beschikbaarheid van deze natuurlijke nesten is sterk afgenomen door vroegtijdige verstoring van de nestbouw van kraaien en eksters, door afname van het aantal eksters en door nestconcurrentie van de nijlgans.
Geschikt nest
Landschapsbeheer Groningen en de werkgroep Ransuilen in Groningen slaan de handen ineen om een netwerk van bewoners en vrijwilligers te mobiliseren die de ransuil helpen aan een geschikt nest. Binnen het project worden 80 kunstnesten opgehangen en gemonitord. De eerste 40 nesten worden aankomende winter geplaatst. De andere 40 nesten worden in de twee winters daaropvolgend later geplaatst. Aan de hand van de nestbezetting wordt onderzocht welk type kunstnest het meest aantrekkelijk is voor de ransuil.
Doe mee!
Heeft u een broedende ransuil gezien of een winterroest? Meld het bij Landschapsbeheer Groningen, zodat een compleet beeld ontstaat van de ransuilen in de provincie. Heeft u interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan voor de ransuil of wilt u meer weten over dit project? Neem ook dan contact op met Landschapsbeheer Groningen, telefoon 050 – 534 51 99 of kijk op de website landschapsbeheergroningen.nl.

Het project ‘Een nest voor de ransuil’ wordt gefinancierd door de provincie Groningen.

, Landschapsbeheer Groningen

Geef een reactie