17 juni 2024

Kwaliteit wegennet gemeente Loppersum verbeterd

0

Uit recent onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het wegennet in de gemeente Loppersum is verbeterd ten opzichte van 2009. Dit blijkt uit inspecties die eind 2010 zijn gehouden. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen asfaltverharding en elementenverharding. Voor de asfaltverhardingen is het percentage ‘zeer slecht’ van 22% gedaald naar 16%. Voor de elementenverhardingen is het percentage ‘zeer slecht’ gedaald van 13% naar 9%.

Beheer wegen
De gemeente Loppersum heeft ca 200 kilometer wegen in beheer. Het grootste deel hiervan is asfaltverharding, een kleiner deel is elementenverharding (o.m. straatklinkers). Om achterstanden weg te werken en daarmee de kwaliteit van de wegen te verbeteren is in 2009 een beheerplan wegen opgesteld. Mede in verband met de artikel 12 status van de gemeente Loppersum, zijn vanuit het rijk extra middelen beschikbaar gekomen om de situatie van de wegen (versneld) aan te pakken.
Uitkomst inspectie
Regelmatig wordt een inspectie uitgevoerd om de voortgang te bepalen. De laatst gehouden inspectie geeft een gunstig beeld: de kwaliteit van het wegennet is verbeterd sinds 2009. Voor de asfaltverhardingen is het percentage ‘zeer slecht’ van 22% gedaald naar 16%. Voor de elementenverhardingen is het percentage ‘zeer slecht’ gedaald van 13% naar 9%. Het percentage wegen in de categorie ‘goed/zeer goed’ is daardoor toegenomen.
Toekomst
Ondanks deze verbetering is nog steeds sprake van een onderhoudsachterstand. In de komende jaren tot 2014 wordt verder geïnvesteerd om de kwaliteit te verhogen. Want de kwaliteit van zowel de asfalt- als de elementenverhardingen is slechter dan een normaal en evenwichtig onderhouden wegennet. Dat komt met name door het percentage ‘zeer slecht’ dat nog aanwezig is.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie