2 maart 2024

LANGDURIGE STREMMING MOLENWEG LOPPERSUM

0

De Molenweg in Loppersum is vanaf 9 augustus gedurende een lange periode gedeeltelijk gestremd. De afsluiting gaat duren tot 1 november. Er wordt een zogenaamd bergbezinkbassin aangelegd. Dat gaat gebeuren in het weggedeelte vanaf de Wijmersweg tot aan de Duursumerweg. Voor het doorgaande verkeer zijn er twee omleidingsroutes door het dorp uitgezet.

Functie bergbezinkbassin
Een bergbezinkbassin heeft als functie om het rioolwater tijdelijk op te vangen. Dat is nodig wanneer de persleiding naar de zuiveringsinstallatie in Garmerwolde de hoeveelheid rioolwater niet aankan. In periodes dat er veel rioolwater moet worden afgevoerd loopt al het rioolwater nog in de Wijmers. Na de realisering van het bassin is dat ook nog wel mogelijk. Maar dan veel minder vaak. Slechts bij heel extreme omstandigheden zal het nog nodig zijn dat Lopster afvalwater wordt geloosd op de Wijmers. Al eerder werd vorig jaar een opvangbassin voor rioolwater gerealiseerd aan de zuidkant van Loppersum in het plantsoen dat grenst aan de Appelhof en Zeedijken. 


Afsluiting weggedeelte Molenweg
Het weggedeelte van de Molenweg vanaf de Wijmersweg tot en met de inrit van de Duursumerweg (voor de molen) wordt dus afgesloten van 9 augustus tot 1 november. Om zo weinig mogelijk hinder van de werkzaamheden te ondervinden zijn er twee omleidingsroutes gepland:  • Vanaf richting N360 (Groningen – Appingedam) via Wirdum (Wirdumerweg) naar Loppersum;
  • Vanaf richting N46 (Groningen – Eemshaven) via de kruising Weersterweg richting Westeremden (Westeremderweg, Zeerijperweg) naar Loppersum

 


Bijbehorende verkeersmaatregelen
Naast de omleidingroutes worden er ook nog andere verkeersmaatregelen getroffen:  • voor de Hofstraat / Tuinbouwstraat / Wirdumerweg / Schepperij / Kruisweg zal tijdelijk een ŽŽnzijdig parkeerverbod en een 30 km traject gelden;
  • de Sjuxumerweg zal vanaf de Stedumerweg in ŽŽn richting bereden kunnen worden;
  • voor de Sjuxumerweg/ Badweg (ged.) en de Duursumerweg zal tevens een 30 km traject gelden;
  • ten behoeve van de veiligheid van schoolgaande kinderen worden er attentieborden geplaatst op de  kruising Wirdumerweg / Kerkpad/ Badweg en de Duursumerweg.

Openbaar vervoer
Hoe is de omleiding voor het openbaarvervoer geregeld? De busroute wordt tijdelijk aangepast. Deze route zal tijdens de duur van de werkzaamheden lopen via het traject: Kruisweg – Hofstraat – Tuinbouwstraat – Wirdumerweg en de Schepperij.
Voor de tijdelijke bushalten wordt verwezen naar de haltes aan de Zeedijken en Molenweg / de Schepperij.


Huis-aan-huis folder
In het dorp Loppersum is huis-aan-huis een folder verspreid. De inwoners worden daarin op de hoogte gesteld van de te verwachten verkeershinder. Ook wordt uitleg gegegeven waar de rioolvoorziening exact wordt aangelegd. De lengte van het bassin bedraagt zo’n 50 meter en wordt midden in de Molenweg gerealiseerd.
Zie de Huis-aan-huis folder Molenweg


Vragen
Heeft u vragen en opmerkingen dan kunt u contact opnemen met dhr. J. v/d Zee, tel. 0596-575231. Voor noodmeldingen buiten kantooruren kunt u  met de afdeling Openbare Werken bellen op nummer 0596 Ð 575175.

www.loppersum.nl

Geef een reactie