26 mei 2024

Ledenvergadering Dorpsbelangen afgesloten met tranen

0

Ledenvergadering Dorpsbelangen afgesloten met tranen

Er stonden de nodige onderwerpen op de agenda, op 7 november jl. in Stedum. Maar die traan werd daar niet door veroorzaakt. Het bestuur had een smartlappenduo, Zweet, ingehuurd om de emoties weer een goede plek te geven. Dat lukte, zij het vooral met lachte, klappen en zingen. Het waren on-Stedumer toestanden, want het publiek in Stedum is meestal rustig en afwachtend. Maar het duo Zweet had de zaal na enkele smartelijke nummers compleet los, en het viel dan ook niet mee om een einde aan te avond te maken. Nog minstens een half uur na het laatste nummer (Bloody Mary) was men in Stedum nog aan het galmen.

Waar waren die Stedumers dan zo door van slag geraakt? Op de agenda stonden onderwerpen als: de aanleg van een pad door het Stemer ruilverkavelingsbos. Dat zagen de meeste Stedumers wel zitten, al had men net als je altijd bij de gemeente hoort, wel zorg over het toekomstig onderhoud.

Een belangrijk onderwerp voor Stedum is de restauratie van klok en uurwerk van de Stemer toren. Het uurwerk wordt geautomatiseerd, en de klokophanging van de grote klok wordt aangepakt. Zowel uurwerk als klokken staan stil op dit moment. Het laatste jaar kon bij begrafenissen alleen de kleine klok nog worden geluid. Straks zal juist de grote klok weer luiden en de kleine bij uitzondering. De aanwezigen bleken veel belang te hechten aan klok, uurwerk en het luiden van de klok. Stedum bezit naar alle waarschijnlijkheid ŽŽn van de oudste klokken van Nederland, uit 1300. Punt van discussie was of de klank van de kleine klok door restauratie achteruit zal gaan. Bij deze restauratie wordt de kleine klok ongemoeid gelaten, de discussie daarover keert ongetwijfeld terug als er een nieuwe restauratie aan de orde is.
Er werd ook aandacht geschonken aan de taakverdeling in het bestuur. Dorpsbelangen wil graag voeling houden met alle verenigingen en initiatieven in het dorp. Daarom is er per vereniging een bestuurslid als contactpersoon aangesteld. Het was een lange lijst.
De vergadering werd afgesloten met een vooruitblik op het komende verenigingsjaar. Er staat weer veel op de agenda.De eerste activiteit in het nieuwe jaar is een nieuwjaarsconcert van Jehova Nissi met Nieuwjaarsvisite in Weense nieuwjaarsconcertsfeer. Met meer dan zestig mensen in de zaal op vrijdagavond heeft het bestuur van Dorpsbelangen in Stedum over belangstelling niet te klagen. De nazit nam al zingend nog geruime tijd in beslag.

© Archief www.stedum.com

Dorpsbelangen Stedum

Geef een reactie