19 juni 2024

Leerlingen basisonderwijs gemeente Loppersum doen mee aan cursus Kostdat?

0

Het college van b&w van de gemeente Loppersum heeft besloten om aan leerlingen van groep 7 & 8 van de basisscholen in de gemeente Loppersum de cursus Kostdat?!?! aan te bieden. Wethouder Hartman-Togtema (Onderwijs);’ Met het aanbieden van deze cursus hoopt het college preventief bij te dragen aan bewustwording van de jeugd over hoe zij om moeten gaan met geld.

Uiteindelijk is het doel een afname van het aantal jongeren dat schuldenproblematiek heeft. De cursus Kostdat?!?!  is door de Volkskredietbank speciaal ontwikkeld in verband met de toenemende problemen rond schulden bij de jeugd op jonge leeftijd’.
Aanleiding
Er zijn steeds meer jongeren die schulden maken. In toenemende mate komen hierover  aanvragen bij de Volkskredietbank binnen. Om de jeugd kennis te laten maken met het omgaan met geld, de consecuenties van het aangaan van betalingsverplichtingen, heeft de Volkskredietbank een speelse, interactieve cursus opgezet. De cursus wordt gegeven door docenten van de Volkskredietbank en bestaat in totaal uit vier lessen en een lespakket. In de cursus gaan de jongeren met praktijkopdrachten aan de slag. De Kostdat?!?! lessen worden in het najaar van 2012 en in het voorjaar van 2013 gegeven.
Volkskredietbank
De Volkskredietbank is anders dan andere banken. Deze bank verleent verschillende diensten en producten die te maken hebben met het wegwerken van schulden en het leren omgaan met financiën. Daarnaast is er aandacht voor preventie, om te voorkomen dat schulden ontstaan.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie