19 mei 2024
Tussen 10 t/m 13 augustus gaat het gebeuren. Dan staat Stedum in het teken van het ‘leven in de jungle’. De voorbereidingen van de speelweek zijn in volle gang en een deel van het programma is bekend. In dit bericht lees je veel informatie. Over de week, hoe je je moet aanmelden en wat de kosten zijn. Het inschrijfformulier bijgevoegd. Daarmee kunnen kinderen en meewerkende ouders en vrijwilligers zich opgeven.

Het programma in grote lijnen
Op maandag starten we natuurlijk met het bouwen van de hutten. Dinsdagochtend werken we door aan de hut en de middag zullen we sportief doorbrengen onder leiding van Leef Outdoor. Gaan we dan echt met z’n allen de jungle in? Op woensdag is er een dag-, avond- en nachtprogramma. De donderdagochtend begint met een lekker ontbijt en krijgt een leuke invulling.
Helpende handen
De speelweek draait volledig op vrijwilligers. Behalve de intitiatiefgroep (Tamara Werkman, Catharina Reker, Diny Smit, Patty Titus en Ingrid Meijer) hebben inmiddels hebben de eerste vrijwilligers zich alweer aangemeld. Luit, Ronald en Wim van stedum.com zijn van de partij voor de audio-ondersteuning en Kees Vriezema gaat weer de hele week leuke filmpjes maken.
Ook anderen boden hun hulp inmiddels aan en er is een eerste vrijwilligersavond geweest. Ook dit jaar verwachten we dat ouders of verzorgers van deelnemende kinderen zich voor minimaal een dag beschikbaar stellen als vrijwilliger. Wil je meer meehelpen, dan heel graag. En ook als je geen deelnemende kinderen hebt, maar wel wilt meehelpen, ben je van harte welkom.
Hoe moet je je opgeven?
Je kunt hier het formulier downloaden. Deze kun je tot 6 juli inleveren bij: Catharina Reker, Ypeylaan 9, of Patty Titus, Weemweg 26.
Kinderen kunnen meedoen als ouders zich ook voor minimaal een dag als vrijwilliger opgeven. Dit komt misschien een beetje onvriendelijk over, maar is noodzakelijk voor het verantwoord kunnen organiseren van zo’n week. We willen immers allemaal dat ons kind goed begeleid wordt. Daarbij blijkt dat het betrokken zijn in zo’n week ook nog eens heel erg leuk is.
Je kunt op het deelnameformulier voor vrijwilligers aangeven wanneer je beschikbaar bent. Kinderen uit andere dorpen zijn welkom als ze hier op school zitten.
De kosten
De kosten zijn voor het eerste kind: € 12,50, voor het tweede kind € 10, en voor derde en volgende kinderen: € 7,50.
Je kunt het geld tot uiterlijk 7 juli overmaken op bankrekening NL02 RABO 0306 3112 75 (Rabobank Noord Groningen) t.n.v. Ver. Dorpsbelangen inzake speelweek, onder vermelding van het aantal kinderen.
Meer informatie
Voor meer informatie kun je bellen met Diny Smit op 551454.

Organisatie Speelweek,

Geef een reactie