16 juli 2024

Lezing in de Bartholomeüskerk op 22 juni

Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum organiseert op 22 juni een activiteit in het kader van het 400ste geboortejaar van Rombout Verhulst, beeldhouwer van het praalgraf voor Adriaan Clant in de Bartholomeüskerk.

Op 22 juni vanaf 11:00 uur geeft Reint Wobbes in de Bartholomeüskerk een lezing over de bijzondere grafcultuur in de provincie Groningen, een cultuur die in bepaalde delen van deze provincie een veelheid aan grafverzen en -symboliek kent. Hij besteedt aandacht aan deze symboliek en in het bijzonder aan de symboliek van de praalgraven in de kerken van Stedum en Midwolde. Omdat zelfs de kleinste dorpen begraafplaatsen kregen of bestaande kerkhoven werden uitgebreid met een begraafplaats was ruimen niet nodig om plaats te maken voor nieuwe gestorvenen. Dat gold ook voor de aanleg van begraafplaatsen buiten de dorpen. Daarom zijn in deze provincie veel oude graftekens bewaard gebleven.

Deelname aan de lezing (€ 5,-; € 3,- voor donateurs van Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk) kan door te betalen bij binnenkomst van de kerk.

Reint Wobbes vertelt over de symboliek van het grafmonument voor Adriaan Clant (foto Peter Hoffer).