27 mei 2024

Lintjesregen in de gemeente Eemsdelta

Lintjesregen in de gemeente Eemsdelta

Op vrijdag 26 april 2024 zijn 11 inwoners van de gemeente Eemsdelta gedecoreerd met een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Ben Visser heeft de onderscheidingen uitgereikt in de Nicolaïkerk in Appingedam. Alle gedecoreerden hebben een lange staat van dienst, als het gaat om vrijwilligerswerk en hun bijdrage aan de maatschappij.  3 van de gedecoreerden zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De andere 8 personen ontvingen een Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer A. Boer

De heer Boer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.                                                                                                        

De heer Boer uit Delfzijl kwam eind jaren 90 naar Spijk en nam direct de rol van jeugdvoorzitter van voetbalvereniging V.V. Poolster op zich en trad op 25 oktober 1999 toe in het bestuur van Poolster. De heer Boer heeft vanaf dat moment Voetbalvereniging Poolster niet meer los gelaten en heeft zich in meerdere functies verdienstelijk gemaakt. Momenteel draagt hij nog steeds zijn steentje bij om de voetbalvereniging een gezonde vereniging te laten blijven.

 

In 2007 is de heer Boer in Delfzijl Noord komen te wonen. Vanaf dit moment heeft hij zich direct beschikbaar gesteld voor verschillende activiteiten voor de wijk Noord en doet veel, maar ook intensief vrijwilligerswerk. Tijdens de herstructurering van 2001-2009 waarin veel wijken verloren zijn gegaan stapte de heer Boer in een Wijkplatform. Vanuit deze functie werd er een organisatie voor Wijkbelangen opgericht waar hij, tot de dag van vandaag, zijn rol als penningmeester vervuld. Het bewonersbedrijf runt onder meer het wijkcentrum, een grote tuin van 3 hectare en een wijkkrant. Ook is de heer Boer verantwoordelijk voor de besteding van het wijkbudget.

De heer K.W. Kooistra

De heer Kooistra is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Kooistra uit Spijk is sinds 1991 onlosmakelijk verbonden met Voetbalvereniging V.V. Poolster. Hij zit in de sponsorcommissie, is bestuurslid en leider geweest, vlagt bij het eerste elftal en zorgt dat er bij iedere thuiswedstrijd  een programmaboekje is. Hij is senioren coördinator en regelt de scheidrechters voor het tweede en derde elftal. Daarnaast hielp hij mee als vrijwilliger tijdens de jaarlijkse bazaar en zit hij vanaf 1997 in de sponsorcommissie.

Naast dit alles heeft de heer Kooistra zich intensief ingezet voor de leefbaarheid van het dorp Spijk en heeft hij een actieve rol gespeeld bij het realiseren van de bouw van het nieuwe dorpshuis.  Niet alleen als bestuurder maar ook als iemand die de handen uit de mouwen stak, bijvoorbeeld door de inzameling van oud ijzer te coördineren. Mede hierdoor is het mogelijk gemaakt dat er begin dit jaar een nieuw dorpshuis kon worden geopend met de naam ‘Spiekhoes’.

De heer H. Pieterman 

De heer Pieterman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.                                                                                           

De heer Pieterman uit Holwierde is al vanaf 1979 tot heden betrokken als vrijwilliger in diverse organisaties binnen de gemeente Eemsdelta.

Voor de PKN-gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd brengt hij wekelijks het cassettebandje “de preek” rond, zorgt dat de verschillende locaties weer schoon worden en verzorgt nog allerlei andere activiteiten.

Daarnaast is de heer Pieterman vanaf 1980 vrijwilliger en bestuurslid van de IJsvereniging Holwierde, daar is hij o.a. conciërge van het verenigingsgebouw en hij regelt dat er water op de baan komt. Hij draait kantinediensten en haalt de boodschappen voor de kantine. Hij int contributie en is contactpersoon voor de tennisvereniging (die vereniging gebruikt het ijsbaangebouw in de zomer).

Ook is de heer Pieterman al meer dan 30 jaar vrijwilliger bij de voltigevereniging. De werkzaamheden zijn o.a. het ophalen vanaf verschillende locaties en stapelen van hooi en stro op de zolder naar de manage. Het verzamelen van oud papier. Verrichten van onderhoudswerkzaamheden en werken in de groenvoorziening.

De heer Pieterman is al meer dan 20 jaar lid van Uitvaartvereniging Holwierde en vanaf 2012 is hij toegetreden tot het bestuur. Vanaf die periode heeft hij voor de Uitvaartvereniging Holwierde en de bijbehorende algemene begraafplaats zich zeer verdienstelijk gemaakt om tijdens de vakantieperiode de taken als onderhoudsman volledig over te nemen. Ook andere extra voorkomende zaken werden uitgevo

De heer M. Pijper

De heer Pijper is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Pijper uit Leermens is vanaf 1980 tot op heden een zeer betrokken vrijwilliger in diverse organisaties. Hij staat vooral bekend als een betrokken en behulpzaam persoon. De heer Pijper is bestuurslid van o.a. De Vereniging Dorpsbelangen Leermens, bestuurslid en ijsmeester van IJsvereniging Nooitgedacht, secretaris van schietvereniging S.V. De Wierdeschutters. Als bestuurslid van de vereniging Oldtimer dag Leermens organiseert hij verschillende, druk bezochte activiteiten in het dorp.                                                                                                          

Ook is hij secretaris van de Uitvaart- en begrafenisvereniging Leermens en als voorzitter Groencommissie van de plaatselijke commissie Donatuskerk levert hij een zeer belangrijke bijdrage.                                                               

Naast dit alles is de heer Pijper mantelzorger voor zijn ouders, die tot voor kort nog zelfstandig in het dorp woonden. Ook staat hij bekend om zijn behulpzaamheid en zorgzaamheid voor andere inwoners binnen het dorp die hulp nodig hebben. Door zijn inzet kunnen verschillende inwoners zelfstandig in het dorp blijven wonen.

De heer J. Pilon

De heer Pilon is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.                                                                                       

De heer Pilon uit Appingedam is een vrijwilliger die met kop en schouders boven de doorsnee vrijwilliger uitsteekt. Hij is al meer dan 30 jaar een zeer betrokken vrijwilliger bij diverse organisaties in de gemeente Eemsdelta en daar buiten (het is niet eens meer te achterhalen hoe lang de heer Pilon al vrijwillig activiteiten verricht). Hij heeft zich op een bijzondere wijze maatschappelijk onderscheiden, hij maakt zich hard voor de maatschappij met name op het gebied van cultureel erfgoed.

Nu is hij nog bijzonder actief als vrijwilliger bij BISCA en Museum Stad Appingedam.

Van 1985 tot 2011 was hij vrijwillig betrokken, eerst als penningmeester en later als voorzitter Raad van Toezicht, bij Woningstichting Patrimonium. Hier was de heer Pilon zeer betrokken bij de lokale volkshuisvestingsproblematiek in het werkgebied van de woningstichting. In deze periode werd de woningstichting geconfronteerd met een forse herstructurering  van de bestaande woningvoorraad in de wijk Opwierde en het ontwikkelproject Overdiep om een aantrekkelijk winkelcentrum voor Appingedam te creëren, met voorzieningen op het gebied van zorg en een forse uitbreiding van de woonmogelijkheden in Appingedam. De heer Pilon  heeft hieraan meer dan een constructieve bijdrage geleverd aan de realisatie van deze forse opgaven.

Van 2004-2012 was hij mede-oprichter bij de Stichting vrijwillige palliatieve terminale zorg Hospice de Schutse.

 

Als penningmeester was de heer Pilon betrokken van 2012-2022 bij Stichting Landgoed Fraeylemaborg te Slochteren. Dit was een zeer intensieve periode, in verband met een grote restauratie gecombineerd met het herstel van aardbevingsschade en versterking van het landgoed. Tevens was het landgoed ook nog eens de kartrekker van de realisatie van het Houtstek, het nieuwe dorpshuis van Slochteren, waar de heer Pilon ook als penningmeester bij betrokken was. Mede aan de heer Pilon is te danken dat het landgoed nu een gezonde financiële basis heeft.

Bij de Bisca Appingedam (behoud van industrieel en cultureel erfgoed Stad Appingedam ) vervult hij op vrijwillige basis  van 2019 tot heden de functie van penningmeester en van 2020 tot heden zet hij zich in als penningmeester van Museum Stad Appingedam waar hij de stuwende kracht is als het gaat om de vernieuwing van het museum en behoud van het cultureel erfgoed voor Appingedam en directe omgeving.

De heer K. Pilon

De heer Pilon is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Pilon uit Stedum is vanaf 2004 tot heden een bijzonder actief vrijwilliger binnen verschillende organisaties in het dorp Stedum in de gemeente Eemsdelta.                                                                                                  

Hij is met name actief voor de uitvaartvereniging Stedum. In 2004 is hij begonnen als drager, later kwam hier het penningmeesterschap en de ledenadministratie bij.

Buiten zijn bestuursfunctie om zet hij zich in voor de begraafplaats. Hij zorgt ervoor dat de begraafplaats er netjes bij ligt, is actief betrokken bij uitvaarten en regelt en coördineert alles wat bij een uitvaart komt kijken.

Sinds 2009 is de heer Pilon betrokken bij de Stichting Historie Stedum. Hij is een van de medeoprichters van de Stichting Historie Stedum en is vanaf de oprichting  penningmeester. Hij zorgde voor de fondsenwerving van het Koetshuis met het lijkenhuisje bij de begraafplaats om zo de restauratie en alles wat hier bij kwam kijken te realiseren. Ook organiseert de heer Pilon bijeenkomsten met enkele vrijwilligers om samen de grafornamenten te onderhouden.                        

Naast deze vrijwilligersactiviteiten is de heer Pilon mantelzorger voor zijn echtgenote.

____________________________________________________________________________________________

 De heer F.C. Schreiber

De heer Schreiber is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.                                                                          

De heer Schreiber uit Middelstum is een voorvechter van het levend houden van het Groningse dialect, cultuur en de geschiedenis van Groningen, een ware ambassadeur. Vanaf 1980 tot heden is hij schrijver van verhaaltjes, liedjes en mopjes. Hij geeft cursussen in het Gronings, maakte lesbrieven in het Gronings voor de basisschool waar hij les gaf, was cursusleider Groningse spelling, schreef columns in regionale dagbladen, op Radio Noord vertelde hij vol passie over het Gronings, op TV Noord gaf hij leiding aan het Groot Groninger Dictee.

Ook buiten de regionale omroep manifesteert hij zich als de streektaaldeskundige van onze provincie en zelfs in Ostfriesland, Duitsland.

Niet alleen de liefde voor de Groninger cultuur kenmerkt de heer Schreiber, maar vooral zijn liefde voor de Groninger taal is groot. Al meer dan twintig jaar geeft de heer Schreiber samen met de heer Reinders les in de Groninger taal, cultuur en geschiedenis. Overdragen van kennis is een belangrijke drijfveer voor hem. Hij mag met recht een voorvechter van het Gronings worden genoemd.

Ook hebben de heren Schreiber en Reinders samen een 31 hoofdstukken tellend boek over cultuur en historie gemaakt  over Groningen, die zij weer gebruiken voor hun cursussen .

Samen is er door hun ook een Groninger bijbel geschreven. In dit project heeft de provincie Groningen veel geld gestoken, om zo het Gronings weer prominenter op de kaart te zetten. Zodat toekomstige generaties  onthouden waar ze vandaan komen en welke taal men daar spreekt. De opbrengst van zijn boeken is alleen kostendekkend, hij verdient hier zelf helemaal niets aan en doet dit dus geheel belangeloos.

Hij is met recht een echte ambassadeur van het Gronings.              

In 1985 heeft de heer Schreiber de K.Ter Laanprijs gewonnen. De prijs wordt toegekend aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de Groninger taal en cultuur.

____________________________________________________________________________________________

Mevrouw K.E. Verburg-Beumer

Mevrouw Verburg-Beumer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.                                                                       

Over een periode van 1993 tot heden heeft mevrouw Verburg-Beumer uit Delfzijl zich op een bijzondere wijze maatschappelijk onderscheiden als vrijwilliger bij diverse organisaties in de gemeente Eemsdelta.

Mevrouw Verburg is begonnen als bestuurslid bij het Koor Simi Jadech waar ze zich twintig jaar in verschillende functies binnen het bestuur heeft ingezet. Als secretaris verzorgde ze de notulen en de verslagen van de jaarvergadering, zat ze in de kleding- en kampcommissie en organiseerde ze de voorbereiding van kampweekenden.                                                                                                     

Vanaf 1994 is mevrouw Verburg begonnen als oppas- en leesmoeder bij de voormalige basisschool CBS De Zaaier. Dit heeft ze tot 2001 gedaan.

Van 2013 tot 2022 heeft ze zich gedurende lange tijd ingezet voor de Protestantse Gemeente Delfzijl. Zo heeft zij verschillende functies vervuld. Bijvoorbeeld als leidster van de kindernevendienst in de voormalige protestantse wijkgemeente Delfzijl-Midden (rechtsvoorganger). En tussen 2013 en 2022 was zij diaken in de Protestantse Gemeente Delfzijl. In deze periode heeft ze veel betekend voor het opzetten en organiseren van ‘alleengaanden-middagen’ voor gemeenteleden en andere belangstellenden die alleen door het leven (moeten) gaan en voor de drukbezochte Kerstbijeenkomsten voor ouderen. Op dit moment is ze nog steeds medeorganisator van de ‘alleengaanden-middagen’.

Ook werkte ze als vrijwilliger bij De Hoven (Vliethoven Delfzijl) in het winkeltje voor de bewoners. Daarnaast kon de organisatie van De Hoven vaak een beroep doen op mevrouw Verburg-Beumer voor het organiseren van activiteiten zoals het Sinterklaasfeest en Sint Maarten.

Jarenlang was mevrouw vrijwilliger bij de VVV in Delfzijl. Als echte Delfzijlster wist ze op een vriendelijke manier de toeristen te vertellen over de mooie plekjes binnen de gemeente.                                                                                                   

Naast dit alles is mevrouw Verburg-Beumer mantelzorger voor haar ouders geweest. Dit heeft ze jarenlang op zich genomen. Sinds het overlijden van haar vader is ze momenteel nog steeds actief als mantelzorger voor haar moeder. 

____________________________________________________________________________________________ 

De heer M. de Vries

De heer de Vries is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.                                                                                 

De heer M. de Vries uit Middelstum is vanaf 1979 tot heden een bijzonder actief vrijwilliger binnen verschillende organisaties in de gemeente Eemsdelta.

De heer de Vries heeft zich vele jaren op bijzondere wijze maatschappelijk onderscheiden. Nu nog is hij bijzonder actief als vrijwilliger bij Stichting de Zijlen. Voor de bewoners van deze stichting zet hij zich al meer dan 35 jaar belangeloos en met veel plezier in. Vroeger samen met zijn gezin, bezocht hij elke zondag een bewoner zonder familie in de buurt en ondernam hij samen met zijn vrouw activiteiten met deze bewoner. Tegenwoordig is meneer actief als klusjesman voor de stichting.                                                                                            

Bij het Zwembad in Middelstum staat de heer de Vries klaar om te helpen met toezichthouden en het doen van diverse klussen. Daarnaast maakte hij jarenlang deel uit van het bestuur van het zwembad.                       

Sinds 10 jaar is de heer de Vries vrijwilliger op de begraafplaats in Middelstum. Iedere woensdag- en zaterdagochtend is hij daar tijdens het werkseizoen aanwezig om grafmonumenten opnieuw te beletteren. Daarnaast verleent hij diverse hand- en spandiensten.

Ook voor de Stichting Sunsation is de heer de Vries ruim 25 jaar actief geweest. Hij hielp met de op- en afbouw van de feesttent, verzorgde de catering van artiesten en vrijwilligers en regelde het verkeer.                                          

Naast dit alles is de heer de Vries tot 2018 actief geweest bij de Stichting Organisatie Oranje activiteiten Middelstum en was hij 18 jaar verkeersregelaar voor de jaarlijkse Hippolytusrun.                                                      

Sinds 2020 is hij beheerder voor auto’s van Coöperatie Deelslee U.A. Hij houdt de auto’s netjes schoon en zorgt dat ze naar de garage gebracht worden als dat nodig is. Hiermee is hij een belangrijke schakel voor de mobiliteit van mensen in de gemeente.

____________________________________________________________________________________________

Mevrouw T. de Vries-Buikema

Mevrouw de Vries is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.                                                                     

Mevrouw  de Vries-Buikema uit Middelstum is vanaf 1979 tot heden een bijzonder actief vrijwilliger binnen verschillende organisaties in de gemeente Eemsdelta.

Mevrouw de Vries heeft zich vele jaren op bijzondere wijze maatschappelijk onderscheiden. Nu nog is zij bijzonder actief als vrijwilliger bij Stichting de Zijlen. Voor de bewoners van deze stichting zet zij zich al meer dan 35 jaar belangeloos in. Vroeger samen met haar gezin, bezocht zij elke zondag een bewoner zonder familie in de buurt en ondernam zij samen met haar man activiteiten met deze bewoner. Ook voor andere bewoners stond mevrouw klaar als begeleider. Tegenwoordig is mevrouw actief voor de computerclub en begeleidt zij de cliënten van beide locaties.

Sinds 10 jaar is mevrouw vrijwilliger op de begraafplaats in Middelstum. Iedere woensdag- en zaterdagochtend is zij daar tijdens het werkseizoen aanwezig om grafmonumenten opnieuw te beletteren.
Mevrouw haar werk, wordt mede door haar precisie, heel erg gewaardeerd door de nabestaanden.

Sinds 2020 is mevrouw beheerder voor auto’s van Coöperatie Deelslee U.A. Zij houdt de auto’s netjes schoon en zorgt dat ze naar de garage gebracht worden als dat nodig is. Daarnaast is zij altijd aanwezig bij de open dagen om mensen te informeren wat autodelen inhoudt. Hiermee is zij een belangrijke schakel voor de mobiliteit van mensen in de gemeente

Van 1995 tot 2001 was mevrouw de Vries-Buikema actief betrokken als vrijwilliger voor de collecte van de Nederlandse Hartstichting in Middelstum. Zij was verantwoordelijk voor de hele organisatie in Middelstum. Ze stuurde collectanten aan en hield de administratie bij.

Daarnaast is mevrouw de Vries van 1991 tot 2014 vrijwilliger geweest bij de VVV in Middelstum, waar zij balie-werkzaamheden verrichtte, toeristen begeleidde en hielp met het maken van fietsroutes. Ook was zij 18 jaar lang verkeersregelaar voor de jaarlijkse Hippolytusrun.

____________________________________________________________________________________________                                                                     

De heer S. van der Zweep

De heer van der Zweep is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.                                                                  

De  heer S. van der Zweep uit Delfzijl heeft zich vanaf 1975 tot heden op een bijzondere manier maatschappelijk onderscheiden als vrijwilliger in diverse organisaties, zowel binnen de gemeente Eemsdelta, waaronder Handelsvereniging Delfzijl en Stichting Oranje Comité Delfzijl, als landelijk bij de Nederlandse Karate Associatie (NKA-IFK) Nederland en Koninklijke Horeca Nederland.
De heer van der Zweep is een vrijwilliger die met kop en schouders boven de doorsnee vrijwilliger uitsteekt.   Hij maakt zich hard voor de samenleving. Hij doet dat met name op het gebied van sport, het verenigingsleven  en het bedrijfsleven. Van 1975 tot heden is hij vrijwillig betrokken bij de Nederlandse Karate Associatie, eerst als bondscoach en later als voorzitter, nu nog als lid van de examencommissie. Mede door de tomeloze inzet van dhr. van der Zweep kreeg de NKA steeds meer respect in zowel binnen- als buitenland.

Ook is de heer van der Zweep al bijna 15 jaar als bestuurslid betrokken bij Koninklijke Horeca Nederland, zowel binnen de gemeente Eemsdelta, regionaal, provinciaal en landelijk. Altijd met een zeer grote betrokkenheid en loyaliteit,  met inbreng van zijn bestuurlijke ervaring als gemeenteraadslid.

Bij sportschool Performance Wagenborgen geeft hij sinds 1984 geheel belangeloos karate training aan zowel jongeren als senioren. Hij is hier vooral een coach en levert een grote bijdrage aan hun maatschappelijke ontwikkeling. Door zijn betrokken en sociale karakter heeft hij veel ontzag bij de jongeren.

Vanaf 1989 is hij betrokken bij Handelsvereniging Het Dok Delfzijl, waar de heer van der Zweep zich voornamelijk bezig houdt met het organiseren van activiteiten, en werkt onvermoeibaar aan het vergroten van de naamsbekendheid en leefbaarheid van Delfzijl.

Ook is hij sinds 1995 bestuurslid van de Business Club Delfzijl. Deze vereniging heeft als doel het bevorderen van gezamenlijke belangen en zakelijke contacten tussen de deelnemers.

Sinds de oprichting in 2010 is hij voorzitter van Stichting Oranje Comité Delfzijl. Voor deze periode was hij vanaf 1994 bestuurslid van het Comité Nationale plaatselijke manifestatie in Delfzijl. De heer van der Zweep zorgt ieder jaar weer voor een mooi programma  ondanks de beperkte financiële middelen, voor alle culturen in de samenleving.