25 april 2024

LOPPERSUM BEGINT MET GEBIEDSGERICHT WERKEN

0

Wethouder Jan Boer verricht op donderdag 11 september de offici‘le starthandeling voor gebiedsgericht werken in de gemeente Loppersum. Hij overhandigt om 14.00 uur de sleutels aan de voormannen van de groenploegen bij de schaftkeet aan de Schoolweg 4 te Oosterwijtwerd. Vervolgens vaart de wethouder om 14.15 uur met gemeentesecretaris S. Woltjer, hoofd sector Ruimtelijke Zaken L. Scheepstra, de directeur van Fivelingo Th. D. Hofstra, manager cultuur- en civieltechnisch werkverband Fivelingo M. de Jong en de groenploegen van de gemeente Loppersum en Fivelingo van Oosterwijtwerd naar Appingedam en terug.

Ploegen

Met gebiedsgericht werken wordt de gemeente onderverdeeld in vier gebieden voor het groenbeheer. Elk gebied heeft een eigen ploeg met een voorman. Twee ploegen worden gevormd door medewerkers van de gemeente en twee ploegen door medewerkers van werkvoorzieningschap Fivelingo.

Ploeg Kroeze beheert Loppersum, Zeerijp en Õt Zandt.

Ploeg Winter beheert Middelstum, Toornwerd en Westeremden.
Ploeg Scheeres beheert Zijldijk, Eenum, Oosterwijtwerd, Wirdum, Garrelsweer en Leermens.
Ploeg Tuitman beheert Westerwijtwerd, Huizinge, Garsthuizen en Stedum
De ploegen Kroeze en Winter worden gevormd door medewerkers van de gemeente, de ploegen Scheeres en Tuitman door medewerkers van Fivelingo. De ploegen zijn onderling flexibel inzetbaar.

Voordelen

Deze gedecentraliseerde manier van werken biedt een aantal voordelen. Gebiedsgericht werken
verkleint de afstand tussen de burger en de gemeente, doordat de voorman dichterbij de burger staat. Hij is aanspreekpunt voor vragen over planmatig onderhoud;
verhoogt de productiviteit van het groenonderhoud in de gemeente, doordat de reisafstanden voor de ploegen korter zijn;
verhoogt de doelmatigheid, doordat de ploegen onderling werkzaamheden op elkaar afstemmen.
Fivelingo
Het werkvoorzieningschap Fivelingo is een gemeenschappelijke regeling van vier gemeenten en heeft tot taak om voor deze gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening uit te voeren. De voornaamste taak daarbij is het bieden van zoveel mogelijk aangepast werk aan zoveel mogelijk personen, die daarop aangewezen zijn. EŽn van de activiteiten van Fivelingo is het uitvoeren van cultuur- en civieltechnische werken. Het gaat hierbij om aanleg en onderhoud van o.a. sportvelden, tennisbanen, plantsoenen, begraafplaatsen en tuinen.

Fivelingo heeft voor deze werkzaamheden het kwaliteitscertificaat VCA** en ISO 9002 behaald. Dat staat garant voor een voortdurend hoog kwaliteits- en veiligheidsgarantie.

© Archief www.stedum.com

www.loppersum.nl

Geef een reactie