20 juli 2024

Loppersum bezorgd over sluiting ziekenhuisafdelingen

0

In een motie die maandagavond unaniem is aangenomen, spreekt de gemeenteraad van Loppersum zijn zorg uit over de ophanden zijnde sluiting van de afdelingen kindergeneeskunde en gynaecologie bij het Delfzicht ziekenhuis in Delfzijl.

De raad hecht aan het behoud van medische voorzieningen in de regio. Dit vooral gezien de vergrijzing van de bevolking. Daardoor is de verwachting dat de zorgvraag in de toekomst zal toenemen. B en W worden in de motie opgedragen deze problematiek samen met de leiding van de Ommelander Ziekenhuis Groep onder de aandacht te brengen van het ministerie van VWS en de Tweede Kamer

Dagblad van het noorden

Geef een reactie