22 juli 2024

LOPPERSUM BOUWT NIEUW GEMEENTEHUIS

0

Als het aan burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum ligt dan wordt er een nieuw gemeentehuis gebouwd aan de Molenweg in Loppersum. De voorkeur gaat uit naar de aankoop van het pand van de SNS-bank aan de Molenweg 12-14 en de realisering van nieuwbouw op deze locatie.
Het gaat daarbij vrijwel om een compleet nieuw gemeentehuis. Daarin worden ondergebracht naast de gebruikelijke werkruimtes voor personeel, de raadszaal, de centrale balie en andere ontvangst- en vergaderruimten. De Sector Ruimtelijke Zaken blijft in het voorstel gehuisvest in Middelstum.

Deze variant bespreekt de gemeenteraad in de raadsvergadering van 26 april. Daarnaast zijn er nog 2 andere varianten op welke wijze de nieuwbouw/verbouw van het gemeentehuis kan worden gerealiseerd. Als de raad met het voorstel instemt kan het college de huisvestingsplannen verder uitwerken.


Andere varianten
Variant 1 betreft nieuwbouw op de percelen Molenweg 13 (Onderwijsbureau Marenland) en Molenweg 15 (voormalige woning familie Speckmann, thans eigendom gemeente). Het oude gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 4, thans het gebouw voor de disciplines Financien en Personeel en Organisatie, dient daarbij in het geheel te worden geintegreerd.
Als variant 2 wordt de SNS-bank-locatie aan de Molenweg 12-14 genoemd. Daarbij gaat het om nieuwbouw in uitgeklede vorm. Er wordt daarbij geen raadszaal gerealiseerd, er is geen centrale balie en het gebouw heeft geen andere vergaderfasciliteiten.


Voorkeur
De voorkeur gaat uit naar variant 3: een nieuw gemeentehuis op de huidige SNS-bank-locatie voorzien van alle fasciliteiten.
In het gehele voorstel worden direct ook de noodzakelijke aanpassingen van het gebouw Ruimtelijke Zaken in Middelstum, aanpassing van de gemeentewerf aan Arbo-wetgeving en verplaatsing van de brandweerkazerne naar de gemeentewerf verwerkt.


Kosten
De totale kosten van het plan worden voorlopig geraamd op Û 7.665.000.- waarbij reeds rekening is gehouden met de verkoop van gemeentelijke gebouwen die bij de verhuizing worden verlaten.
Voor uitgebreide informatie over het raadsvoorstel, zie verder raadsvergadering 26 april.

loppersum.nl

Geef een reactie