28 november 2023

Loppersum draagt voormalig gemeentehuis over

0

Op maandag 13 juli 2009 is het voormalige gemeentehuis aan de Raadhuisstraat te Loppersum overgedragen aan de nieuwe eigenaressen, mevrouw Van den Elsaker-Vermulst en mevrouw Verlijsdonk, uitbaatsters van Hotel Spoorzicht te Loppersum. In Appingedam werd ten kantore van notaris Reijntjes de notariële akte namens de gemeente ondertekend door burgemeester Rodenboog.

Wellness-center
Nu de overdracht heeft plaatsgevonden kan gestart worden met de geplande verbouwing. In de toekomst zal het voormalige gemeentehuis gebruikt worden als wellnesscentrum. Om dit mogelijk te maken worden onder andere sauna’s, stoomcabines en een zwembad in het pand gerealiseerd. Met deze functie breidt Hotel Spoortzicht haar aanbod uit, hetgeen een positieve impuls oplevert voor toerisme en recreatie in de gemeente Loppersum. 

Overdracht voormalige huisvesting

Na ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis aan de Molenweg in Loppersum in 2007 diende de gemeente Loppersum voor drie voormalige locaties een nieuwe bestemming te vinden. In een eerder stadium werd het pand aan de Stationslaan te Loppersum verkocht. Dit pand is in gebruik genomen als bedrijfsverzamelgebouw. Over een invulling van het pand aan het Concordiaplein te Middelstum wordt momenteel met diverse partijen gesproken.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie