25 februari 2024

‘Loppersum drijft op de kurken auto en diepvrieskist’

0

Loppersum – Wat is de toekomst van een agrarische gemeente in een tijd dat landbouw steeds meer aan economische betekenis inboet? Waar de oorspronkelijke beroepsbevolking grotendeels is weggetrokken en plaats heeft gemaakt voor forenzende ‘import’ die vooral rustig wil wonen. Een gebied dat drijft op de kurken ‘auto’ en ‘diepvrieskist’, zoals wethouder Jan de Heer zijn gemeente Loppersum – want daar hebben we het over – karakteriseert. “De mensen zijn erg mobiel geworden en doen hun boodschappen in de grote kernen.”

In de gisteren gepresenteerde strategische visie voor de gemeente Loppersum worden de kansen en kwaliteiten van de Groninger plattelandsgemeente met 16 dorpen, die als pepernoten over het gebied lijken te zijn gestrooid, onder de loep genomen. Het ’toekomstbeeld’, opgesteld door bureau De Zwarte Hond in Groningen, biedt geen ruimte voor blinde ambitie en wilde plannen. “We willen vooral zorgvuldig zijn met dit mooie landschap en onze voorzieningen behouden”, zegt De Heer.


De nadruk in de strategische visie ligt op het behoud en het versterken van het plattelandswonen en het kleinschalig (cultuur)toerisme. In elk dorp is wel ruimte gevonden om op zeer bescheiden schaal nieuwe huizen te bouwen, die past in de bestaande (kwetsbare) structuur van het dorp. Middelstum mag grondiger worden aangepakt in de vorm van herstructurering van de bestaande woningvoorraad.


Alleen in het hoofddorp Loppersum is ruimte voor grootschaliger woningbouw, maar daarvoor moet dan wel eerst een infrastructurele ergernis uit de weg geruimd worden. “De Wijmersweg wordt momenteel zwaar belast door sluipverkeer tussen de provinciale weg Groningen-Delfzijl en de Eemshavenweg”, zegt De Heer. “We willen dat er een nieuwe verbinding komt tussen deze wegen, zodat de Wijmersweg weer een rustige weg kan worden.”Het laatste woord is aan de bevolking


Het ontwerp van de strategische visie Loppersum is mede gebaseerd op de inbreng van de dorpsverenigingen in de gemeente Loppersum. Maar daarmee is de bevolking nog niet uitgesproken.


De gemeenteraad van Loppersum houdt op 1 december een informatieavond voor alle bewoners over het plan in hotel Spoorzicht in Loppersum. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2005 de formele inspraakprocedure plaatsvinden.

www.dvhn.nl

Geef een reactie