24 juli 2024

Loppersum en Appingedam gaan samenwerken in beheer openbare ruimte

0

De colleges van de gemeenten Appingedam en Loppersum hebben een principebesluit genomen om samen te werken in het beheer van de openbare ruimte.  Het betreft onder andere het onderhoud van wegen en groen. Hierbij wordt gedacht aan een gezamenlijke buitendienst, het gezamenlijk uitvoeren van de planning, de  werkvoorbereiding en het gezamenlijk aanbesteden en uitbesteden van werk. 

Naast het  werkvoorzieningschap Fivelingo zullen ook andere marktpartijen worden benaderd.

Voordat een definitief besluit kan worden genomen moet de komende maanden nog een aantal zaken worden uitgezocht:

  • een gezamenlijk kader voor uitbesteding;
  • een gezamenlijk beheerssysteem voor de Openbare Ruimte;
  • mogelijke samenwerkingsmodellen.

De beoogde samenwerking moet leiden tot efficiëntie, verbetering, het terugbrengen van de kwetsbaarheid door het gezamenlijk uitvoeren van werkzaamheden en het behoud van het huidige onderhoudsniveau in de beide gemeenten.
In het najaar zal definitieve besluitvorming plaatsvinden.

loppersum.nl

Geef een reactie