18 mei 2024

Loppersum in aanmerking voor artikel 12-status

0

Het achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en groen is het grootste probleem van de gemeente Loppersum. De gemeente beschikt echter niet over de miljoenen euro’s die nodig zijn om de achterstand weg te werken. De gemeente beslist in november mede daarom of het onder financiële curatele van het Rijk wil worden gesteld.

Wethouder Jan Stoel (financiën) houdt er rekening mee dat Loppersum de zogeheten artikel 12‑status krijgt en daarmee onder zwaar financieel toezicht komt te staan. "Het college komt in oktober met een voorstel voor de raad."

Het voordeel van een dergelijke status is dat de gemeente meer hulp en geld krijgt om de problemen op te lossen. Stoel: "Eigenlijk voldoen we nu al aan de eisen om een artikel 12‑status aan te vragen als je kijkt naar onze belastingen. We kunnen bijvoorbeeld niet nog meer inkomsten krijgen door de onroerende zaakbelasting en de riool‑en reinigingsheffingen te verhogen. "

Loppersum verkeert al jaren in financieel zwaar weer. Het verkrijgen van een artikel 12‑status gaat niet zonder slag of stoot.

Het bureau Inspectie Financiën Lokale en Provinciale Overheden heeft op verzoek van Loppersum de begroting van 2007 onder de loep genomen. Hierbij is ook gekeken naar de inkomsten en uitgaven van vergelijkbare gemeenten, zoals De Marne, Scheemda en Menterwolde. Hieruit blijkt dat Loppersum op het gebied van kunst, ontspanning, groen en vaste lasten gemiddeld meer uitgeeft. Aan wegen en reiniging geeft zij minder uit

Dagblad van het noorden

Geef een reactie